Energi Norge

Innhold

Stortinget gjenåpner for private utenlandskabler

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bilde av to menn som legger kabler under vann.

Stortinget vedtatt endringer i energiloven, som igjen vil åpne for at private aktører kan bygge og drive strømkabler mellom Norge og utlandet. Foto: Lars Horn.

Stortinget vedtok tirsdag å tilbakeføre energiloven slik at det igjen blir mulig for private aktører å bygge og drive strømkabler mellom Norge og utlandet.

– Det er positivt at flere aktører enn Statnett nå igjen får mulighet til å utvikle kabelprosjekter. Konkurranse bidrar til ny teknologi, nye forretningsmodeller og lavere kostnader, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Kraftutveksling med utlandet er ikke noe nytt fenomen. Norge har allerede kabler og nett både til Sverige, Danmark, Finland, Russland og Nederland – og har hatt det i mange år. Statnett bygger nå nye kabler til Tyskland og England. Disse har det vært bred oppslutning om både på Stortinget, i næringslivet og i fagbevegelsen.

Viktig for kraftsystemet

– Tilknytningen til det europeiske kraftmarkedet gir oss forsyningssikkerhet i tørre og kalde år, og mulighet til å eksportere kraft i perioder med mye nedbør og høy produksjon, forklarer Ulseth.

Det er heller ikke noe nytt fenomen at private selskaper utvikler kabelprosjekter. Både NorNed-kabelen til Nederland og Tysklands-kabelen som nå er under bygging, var opprinnelig private initiativer.

Strenge konsesjonskrav

Vedtaket betyr i hovedsak at lovverket tilbakeføres slik det var frem til 2013.

– Det vil fortsatt være myndighetene som avgjør hvilke prosjekter som tildeles konsesjon, ut fra blant annet samfunnsøkonomiske vurderinger. Samtidig blir det viktig at Statnett og andre aktører nå likebehandles i konsesjonsprosessene og i øvrige vurderinger, påpeker Ulseth.

Stortinget har for øvrig bedt regjeringen komme tilbake med en redegjørelse for hvordan eventuelle ekstraordinære inntekter fra private kabler kan tilfalle fellesskapet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: