Energi Norge

Innhold

Spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Rådgivningsselskapet EC Group har på oppdrag fra Energi Norge gjennomført en undersøkelse blant norske nettselskaper om nettilknytning og anleggsbidrag (april 2017).

Undersøkelsen ble gjennomført ved at 10 selskaper av ulik størrelse i ulike regioner ble intervjuet per telefon.

Konklusjonen er at det meste – bortsett fra beregning av anleggsbidrag – fungerer fint.

Utdrag fra rapporten

Vårt inntrykk er at nettselskapene synes å ha ganske like oppfatninger om at alt utenom
anleggsbidrag går helt fint. Kundene kommer seg på nett, og det er sjelden at kundene må vente
på nettselskapene. At leveringstiden på trafo kan være lang har liten betydning ettersom det
uansett tar tid for kunden eller entreprenør å grave og gjøre klart til mottak av trafo etc.
På direkte spørsmål var det ingen som hadde konkrete forslag til forenklinger for tilknytning,
bortsett fra når det gjelder anleggsbidrag, som omtalt ovenfor.