Energi Norge

Innhold

Økning i nettselskapenes inntektsramme for 2018

Nyhet, Strømnett

Publisert

To energimontører med stolpesko i strømmaster. Foto

Foto: Eidsiva Energi

Samlet inntektsramme for nettselskapene i 2018 er foreløpig beregnet til 16,9 milliarder kroner. Det er en økning på knapt to prosent fra i fjor, da rammen var 16,6 milliarder.

Det er NVE som bestemmer rammene for nettselskapenes inntekter år for år. Reguleringen er laget slik at de i sum over tid vil få dekket sine kostnader. Enkelte år får nettselskapene inn noe mer i nettleie enn kostnadene sine, og da må de betale det overskytende tilbake til kundene.

Dette skjedde i 2016 da bransjens faktiske kostnader var 876 millioner kroner lavere enn det som ble vedtatt som inntektsramme for samme år. Dette beløpet blir nå trukket fra i inntektsrammen for 2018, noe som forklarer hvorfor rammen er lavere enn beregnet kostnadsgrunnlag på 17,7 milliarder kroner.

Påvirker nettleien

– Nettselskapene fastsetter nettleien basert på sin årlige tillatte inntekt. Selskaper som har fått økt ramme vil normalt sette leien opp, mens selskaper som har fått mindre ramme vil sette leien ned, forklarer næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

LES OGSÅ: Slik utformes nettleien

Formålet med reguleringen er å sikre at overføringsnettet driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte.

Store investeringer

Nettselskapene planlegger å investere om lag 85 milliarder kroner i regional- og distribusjonsnettene fram til 2026. Over halvparten vil gå til fornying av gammelt strømnett.

– Dette krever gode investeringsinsentiver og en økning av inntektsrammene i årene som kommer, sier Svartsund.

Statnett planlegger å investere for om lag 45 milliarder kroner i sentralnettet i den samme perioden. Totalt sett vil dette medføre en økning i nettleien for kundene. Etter at den store investeringsbølgen er over, kan en forvente at nettleien vil falle igjen.

Nettleien vil variere fra selskap til selskap og er blant annet avhengig av forbruksutvikling i området og hvor store nettinvesteringer selskapene må gjennomføre lokalt.

NVEs varsel om inntektsrammer for 2018

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: