Energi Norge

Innhold

NVE vil avgrense Statnetts makt

Nyhet, Strømnett

Publisert

Statnett ansatte i mast

NVE ønsker å avgrense Statnetts makt som systemansvarlig. Her en Statnett-montør i arbeid. Foto: Statnett

NVE har sendt på høring et forslag til endring i systemansvarsforskiften som vil avgrense Statnetts makt som systemansvarlig. Energi Norge mener det er viktig at bransjen er koordinert i høringsprosessen og ønsker innspill til sitt høringssvar.

Høringsfristen er satt til 1. oktober. 

Forslaget er et skritt i riktig retning ettersom det vil stille høyere krav til transparens, nøytralitet og forutsigbarhet i utøvelsen av systemansvaret, mener Energi Norge.

– Vi er blant annet fornøyd med at NVE foreslår en avgrensing og presisering i bruk av systemkritiske vedtak, gjennom innføring av bindende retningslinjer for systemansvarlig på viktige områder som fastsettelse av elspotområder og handelsgrenser mellom disse, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Ønsker innspill

Forskriftsendringen som nå er på høring er etter det NVE opplyser den første av to høringsrunder med krav om utarbeidelse av NVE-godkjente retningslinjer for systemkritiske vedtak. NVE foreslår i ny paragraf 28a at disse retningslinjene sendes på høring til berørte aktører forut for godkjennelse.

– Nå blir det viktig med en aktiv og god høringsprosess for å bidra til et godt resultat. Fornybarnæringen bør være koordinert i de viktige spørsmålene, så vi ønsker oss innspill til hvilke momenter som bør vektlegges i god tid innen fristen, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård.

Les mer og last ned høringsbrevet

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne.