Energi Norge

Innhold

– Norge stiller sterkt med mye fornybar vannkraft

Nyhet, Strømnett, Energibruk og klima

Publisert

Illustrasjon av bygninger i duse farger. Illustrasjon

FME ZEN utvikler løsninger for fremtidens bygg. Bli med på Smartgridkonferansen for å høre mer om hvordan et energisystem i endring påvirker fremtidige energi- og effektbehov. Foto: FME ZEN

Smarte byer, grønn byutvikling og nullutslippsområder er i vinden. Ved forskningssenteret FME ZEN utvikles det løsninger for dette, og fornybar energi har en sentral rolle.

Ved forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) ved navn Zero Emission Neigbourhoods (ZEN) skapes det løsninger for nullutslippsområder i smarte byer.

Professor ved NTNU, Arild Gustavsen, er direktør for senteret og er en av foredragsholderne som kommer på Smartgridkonferansen 11. - 12. september i Trondheim.  Konferansen skal i år handle om smarte byer og lokalsamfunn, og hvilke nye forventninger dette skaper til kraftsystemet.

Norges fortrinn
FME ZEN

Direktør for FME ZEN Arild Gustavsen. Foto: NTNU

Målsetningen med FME ZEN er å utvikle kunnskap og konkurransedyktige produkter og løsninger som skal bidra til å redusere klimagassutslipp fra bygninger, og skape områder med null utslipp.

– Norge stiller sterkt med mye fornybar vannkraft. Dette er spesielt viktig for å kutte utslipp knyttet til oppføring av bygg og materialproduksjonen, hvor en stor andel av utslippene til bygg ligger. Konseptene vi utvikler skal også fungere internasjonalt, og vi ser at det kan være vanskeligere for andre land enn hva det er for Norge, sier Gustavsen.

Professoren mener det er viktig å starte med mindre områder for å finne løsninger som videre kan skaleres opp og bidra til å utvikle smarte byer og en helhetlig grønn byutvikling.

– Vi ønsker å skape bygg som er energieffektive og som er drevet av fornybar energi. Videre ønsker vi smart styring av energiflyten i området, i bygg og mellom bygg, og av utveksling med det omkringliggende energisystemet, noe som sikrer fleksibilitet. Deretter håper vi at dette kan bidra til nullutslippsløsninger for hele områder, avslutter Gustavsen.

Viktig bidrag

Energi Norge har vært partnere i FME ZEN siden oppstarten i 2017, og mener prosjektet er et viktig bidrag til at den fornybare energien tas i bruk flere steder. Prosjektet er også viktig for å bevisstgjøre aktører som utformer fremtidens bo- og næringsarealer om at deres prefererte løsninger må ses i en helhetlig verdikjede i energisystemet.

– Elektrifisering av ulike samfunnssektorer, sammen med nye forbruksmønstre, vil skape betydelig økt etterspørsel etter både energi og effekt. Energi Norge støtter ZEN-prosjektet, som bidrar til å skape de nye løsningene for overgang til et fornybart og fullelektrisk Norge, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge. 

#SmarteByer&Lokalsamfunn – nye forventninger til kraftsystemet

Vi sees på Clarion Hotel & Congress i Trondheim
11.-12. september!

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: