Energi Norge

Innhold

Ansvar for nettdrift må desentraliseres

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bilde av en dame som kommer inn i et rom med mange skjermer og en  mann ved et skrivebord. Foto

På Nettkonferansen onsdag presenterte Energi Norge den nye rapporten "Drift og utvikling av kraftnettet – utforming av DSO-rollen". Ifølge rapporten er dagens regelverk for planlegging og drift av distribusjonsnettet allerede utdatert.

For å løse fremtidens utfordringer i strømdistribusjonsnettet, må ansvar for planlegging og drift flyttes ut i regionene der løsningene finnes. Det er hovedkonklusjonen i en ny rapport fra Energi Norge.

Onsdag presenterte Energi Norge rapporten "Drift og utvikling av kraftnettet – utforming av DSO-rollen" på organisasjonens årlige nettkonferanse, som denne gang ble avholdt på Gardermoen.

18 nettselskaper har deltatt i arbeidsgruppen bak rapporten, sammen med Energi Norge og med bistand fra DNV GL. Gruppen har hatt tett dialog med både Statnett og NVE underveis i arbeidet.

Tilpasses ny virkelighet

– Bakgrunnen for prosjektet er de store endringene vi ser både teknologisk, samfunnsmessig og i europeisk regelverk, som Norge må tilpasse seg de kommende årene. Det handler blant annet om klimapolitikk, digitalisering, endringer i forbruksmønstre og flere forbrukere som produserer strøm selv, sier direktør Einar Westre som har ledet arbeidet fra Energi Norges side.

Ifølge rapporten er dagens regelverk for planlegging og drift av distribusjonsnettet allerede utdatert i forhold til den praktiske driften av kraftsystemet. Det tilfredsstiller heller ikke europeisk regelverk.

Mer rasjonell arbeidsdeling

– Det er nødvendig å gå grundig inn i dagens regelverk og tilpasse arbeidsdelingen mellom Statnett og de lokale og regionale nettselskapene til morgendagens utfordringer. Grensesnittet mellom aktørene må tegnes opp på nytt og DSO-rollen må utvikles, sier Westre.

DSO (distribution system operator) er betegnelsen på nettselskapene som styrer distribusjonsnettet.

Norge har strømnett på tre nivåer:

  • Transmisjonsnett (11.000 km) – på tvers av landsdelene og til utlandet, eies av Statnett
  • Regionalt distribusjonsnett (19.000 km) – binder transmisjon sammen med lokalt strømnett
  • Lokalt distribusjonsnett (300.000 km) – går ut til kundene, eies av rundt 130 nettselskaper

Statnett har i dag ansvar for overordnet systemdrift i Norge, det vil si at kraftsystemet til enhver tid leverer den strømmen som etterspørres, til riktig kvalitet, og at produksjon og forbruk balanseres. Statnett må i økende grad samarbeide med nettselskapene, ettersom 40 prosent av kraftproduksjonen og 30 prosent av kontrollpunktene i systemdriften ligger i lavere nettnivåer. Derfor ønsker også Statnett selv at flere oppgaver delegeres til såkalte DSO-er.

Foreslår pilotprosjekter

– Vår visjon er en mer desentralisert organisering enn dagens modell. Ansvaret for å løse de praktiske utfordringene i nettet må flyttes nærmere der løsningene finnes. Kompetansen og de fleksible ressursene som kan bidra til kostnadseffektive løsninger finnes overalt i nettet, påpeker Westre.

En slik omlegging vil også bidra til at Statnett kan konsentrere seg om transmisjonsnettet, kraftflyten på forbindelsene til utlandet og bidra til å sikre frekvenskvaliteten i det nordiske synkronsystemet.

Etablering av DSO-er med større ansvar for regional koordinering, vil kreve både tilpasning av regelverket, økt kompetanse og testing av nye organisatoriske løsninger. Det er allerede foreslått ni pilotprosjekter gjennom Statnetts samarbeidsforum: DSO Fosen (Sør-Trøndelag), Mørenett, Agder Energi Nett, Troms Kraft Nett, Skagerak Nett, BKK Nett, Eidsiva Nett, Glitre Energi Nett og Lyse Nett. 

  1. Rapport: Drift og utvikling av kraftnettet

    Les rapporten "Drift og utvikling av kraftnettet – utforming av DSO-rollen". Rapporten er utarbeidet av Energi Norge med bistand fra DNV GL, og 18 nettselskaper har deltatt i arbeidsgruppen (desember 2018).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: