Energi Norge

Innhold

Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg

Nyhet, Strømnett

Publisert

To personer i gul jakke og hjelm på graveplass. foto

Fornyelse av det nedgravde ledningsnettet kan påvirke bevaringen av arkeologiske kulturminner. Foto: Ann Iren Jamtøy/Energi Norge

Riksantikvaren har publisert en ny veileder for utbygging og fornyelse av det nedgravde ledningsnettet. Slikt arbeid innebærer omfattende gravearbeid i grunnen, noe som kan påvirke arkeologiske kulturminner.

Veilederen er blant annet skrevet for tiltaktshavere og andre som arbeider med saker som gjelder ledningsanlegg, avgrenset til jordgravde rør, kabler og ledninger. Den nye veilederen skal bidra til et tett og godt samarbeid mellom kulturminneforvaltningen og de aktørene som planlegger og bygger ut ledningsnettet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: