Energi Norge

Innhold

Ber om forutsigbar NVE-rente

Nyhet, Strømnett

Publisert

#120

Bransjeorganisasjonene Distriktsenergi, KS-Bedrift og Energi Norge ønsker stabile og forutsigbare rammevilkår for nettselskapene.

I et felles brev har Distriktsenergi, KS-Bedrift og Energi Norge bedt NVE om å utvise varsomhet når de nå skal vurdere behovet for å endre referanserenten.

De tre bransjeorganisasjonene ønsker stabile og forutsigbare rammevilkår for nettselskapene, og mener derfor at referanserenten (NVE-renten) må holdes på samme relative nivået som i dag. Brevet fra Distriktsenergi, KS-Bedrift og Energi Norge er sendt i forbindelse med at NVE nå vurdere behovet for å endre NVE-renten. Det er planlagt en høring til sommeren. 

Behov for investeringer

I lengere tid har det vært lite investeringer i nettet. Dette bildet har snudd de senere årene, blant annet som følge av vellykkede endringer i reguleringsmodellen og en justert metode for å fastsette NVE-renten.

– Det er beregnet at rundt 140 milliarder kroner skal investeres i det norske strømnettet de kommende årene. Det er derfor viktig med stabile rammevilkår for å få til dette, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Betydelige deler av denne summen skal investeres i distribusjonsnettet, ettersom den teknologiske utviklingen kommer til å innebære desentralisert fornybarproduksjon. Mye vil kobles til distribusjonsnivået og kundeprofilene vil endre seg.

Ny posisjon

Det er flere årsaker til at investeringene vil øke i tiden fremover. Bransjen utgjør et viktig bidrag i «det grønne skiftet» og nettselskapenes rolle er betydelig for utviklingen av fremtidens energisystem i Norge.

Politisk målsetting om å redusere utslipp av klimagasser, både globalt og lokalt, er også en årsak. Disse målsetningene vil trolig fremme etablering av mer fornybar energi, men også mer forbruk. Spesielt som følge av elektrifisering innen transportsektoren.

– Disse forholdene vil kreve mange investeringer knyttet til overføringskapasitet, både relatert til produksjon og til forbruk. Dette vil nok særlig gjelde distribusjons- og regionalnettene, sier Svartsund.

  1. Brev: Vurdering av NVE-renten

    Les Energi Norge, Distriktsenergi og KS-Bedrifts brev til NVE i forbindelse med vurderingen av behovet for å endre NVE-renten (april 2018).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: