Energi Norge

Innhold

De fleste nettselskapene slipper funksjonelt skille

Nyhet, Strømnett

Publisert

To menn på en snøkledd fjelltopp og en strømmast

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget vil ikke ha funksjonelt skille for mindre nettselskaper. Foto: Statnett

Energi- og miljøkomiteen har avgitt innstilling i to viktige saker: om funksjonelt skille og utredning av lik nettleie i hele landet. Et flertall på Stortinget vil ikke ha funksjonelt skille for nettselskap med færre enn 30.000 kunder.

Flertallet, bestående av Ap, SV, Sp, KrF og MDG, ber regjeringen legge frem forslag til en lovendring der kravet om funksjonelt skille endres.

– Denne saken har vært gjenstand for stort engasjement. Nå har Stortinget kommet til en annen konklusjon enn for to år siden. Mange selskaper opplever at dette er viktige føringer for den videre utviklingen, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Vedtaket gjør at tre av fire kunder vil være i nettselskaper som omfattes av funksjonelt skille, mens 85 prosent av selskapene slipper det samme kravet.

– Vi venter nå på en ytterligere avklaring av hvordan kravene skal gjennomføres for de selskapene som fortsatt omfattes. Slik vi forstår det vil NVE gå igjennom sitt utkast i lys av innstillingen, og deretter kalle inn referansegruppen for dette arbeidet, der Energi Norge deltar, påpeker Ulseth.

Stortingsflertallet støtter også kravet om at funksjonelt skille mellom monopoler i samme selskap kan være gjenstand for unntak, som er i tråd med Energi Norges anbefaling.

Stortinget ber videre regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge og komme tilbake med en egen sak om dette til høsten.

Les mer her:

Representantforslag om endringer i energiloven om krav om funksjonelt skille

Representantforslag om utjamning av nettariffane

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: