Energi Norge

Innhold

Trenger gode verktøy for eltilsyn

Nyhet, Strømnett

Publisert

Mann snakker fra en scene. Foto

Marius Wormnæs, Senioringeniør i DSB snakker om Metodehåndbok for DLE. Foto: Camilla M. Granheim

– Når du går over dørstokken for å utøve tilsyn er det viktig at du har et åpnet sinn og ser objektivt på ethvert anlegg, sier senioringeniør Marius Wormnæs i DSB.

En god verktøykasse for utføring av tilsyn i elektriske anlegg er viktig for Det lokale eltilsyn (DLE) og sakkyndige selskaper. Verktøykassen var et av temaene da Energi Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arrangerte DLE-konferansen denne uken.

Objektiv vurdering

Wormnæs var en av innlederne på dette temaet og han presenterte DSB sin Metodehåndbok for DLE. I sitt innlegg la han vekt på hvordan man kan utøve en god og rettferdig saksbehandling, samt hvilket ansvar en utøver ved tilsyn.  

– Får man en bekymringsmelding om et elektrisk anlegg så er det ikke sikkert at det er en feil på anlegget, eller at feilen er der de som har meldt fra tror den er. Inspektører må derfor bruke kompetansen sin og vurdere hvert enkelt tilfelle objektiv, selv om det er lett å bli dratt inn i detaljer, sier Wormnæs.

Ikke samlebånd

Paul Kaarbø Hermansen, som også er senioringeniør i DSB, mener det er viktig å ha gode eksempler på risikovurderinger.  

– Risikovurderinger må gjøres før, under og etter et tilsyn. En bolig kan på overflaten se helt strøken ut, men elektriske installasjoner kan ha vesentlige mangler som kan føre til brann eller ha berøringsfarlige feil, sier Hermansen.

På konferansen ga han gode eksempler på slike vurderinger og oppfordret inspektørene til å gjøre flere vurderinger når de er på tilsyn.

– Ingen tilsyn er like, dette er ikke et samlebånd selv om en jobber etter en sjekkliste, avslutter Hermansen.

DLE-inspektører skal til enhver tid holde seg oppdatert på gjeldende lover og regelverk. DSB har samlet nyttige verktøy på sin nettside som et godt bidrag til kompetanseutvikling.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: