Energi Norge

Innhold

Vil redusere avkastningen for nettselskapene

Nyhet, Strømnett

Publisert

Gult hus i grønn natur og fjell. foto

I NVEs høringsforslag om endringer i forskriften om kontroll av nettvirksomhet foreslås det blant annet at KILE-satsene for husholdningskunder skal øke. Foto: Unsplash

NVE foreslår å senke referanserenten med 0,4 prosentpoeng og øke KILE-satsene for husholdningskunder med om lag 50 prosent. Energi Norge mener dette er uheldig og vil nå drøfte temaene nærmere med medlemmene.

Endringene er en del av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt høringsforslag om endringer i forskriften om kontroll av nettvirksomhet, som ble sendt ut i slutten av juni. 

NVE foreslår å redusere referanserenten med 0,4 prosentpoeng, og sikter på at endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2019. Energi Norge mener endringsforslaget er uheldig.

– Det er en utfordring at referanserenten senkes i en tid hvor det skal investeres og rentene i pengemarkedet er på vei oppover. Vi kommer til å gjennomgå NVEs faglige begrunnelse sammen med medlemmene frem til høringsfristen i midten av oktober, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Bidrar til leveringspålitelighet

Videre foreslår NVE å øke KILE-satsene – som vil si kvalitetsjusterte inntektsrammer for levert energi – for husholdningskunder med om lag 50 prosent. I en pressemelding skriver direktoratet at "De nye undersøkelsene viser at husholdningene verdsetter det å ha en pålitelig strømforsyning vesentlig høyere enn det vi tidligere har antatt, og at de er villig til å betale mer for dette."

– Vi har mottatt innspill fra våre medlemmer som stiller spørsmål ved dette resultatet og vi vil gå gjennom metoden som er benyttet for å komme frem til økningen i KILE-satsene, sier Svartsund.

KILE-satsene er en viktig og integrert del av inntektsreguleringen av nettselskapene, og ordningen skal bidra til et optimalt nivå på leveringspåliteligheten i de ulike selskapene.

– For at nettselskapene skal gjøre riktige avveininger og tilpasse nivået på vedlikehold, investeringer og beredskap, må KILE-beløpene som beregnes ved avbrudd gjenspeile samfunnets kostnader, avslutter Svartsund.

Les hele høringen på NVEs hjemmeside. 

NVE har også på høring endring av inntektsrammene til ugunst for nettselskapene. Dette ble behandlet og vedtatt i forbindelsen med endringene i Energiloven i 2016. 

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: