Energi Norge

Innhold

Ny høring om utforming av nettleien

Nyhet, Strømnett

Publisert

Ledninger i høstlandskap. foto

– Det er positivt at NVE nå erkjenner at forslaget ikke var godt nok, sier Kristin H. Lind i Energi Norge om forslaget om innføring av effektprising i nettet. Foto: Statnett

NVE fikk mange og sterke reaksjoner på forslaget om innføring av effektprising i nettet, som var på høring sist vinter. Nå sender direktoratet hele saken på ny høring.

Energi Norge er enig i at nettleien må legges om, slik at den motiverer kundene til å unngå perioder med "rushtrafikk" i strømnettet. Det vil bidra til store besparelser i både investeringer og drift, og dermed lavere nettleie for kundene.

Energi Norge og en rekke andre aktører har imidlertid vært kritiske til modellen for effektprising som NVE lanserte i sin forrige høringsrunde. Nå har direktoratet tatt tilbakemeldingene på alvor og vil sende et revidert forslag på høring.

Må gi lavere kostnader

– Det er positivt at NVE nå erkjenner at forslaget ikke var godt nok. Vi støtter prinsippet om effektprising, men er opptatt av at modellen som velges faktisk må bidra til lavere kostnader i nettet. Samtidig må den være forståelig og oppleves rettferdig av kundene, sier direktør for nett Kristin H. Lind i Energi Norge.

Det nye forslaget vil etter planen sendes på høring i første kvartal 2019.

– Mange er enige i målsettingen om en mer kostnadsriktig nettleie, og at det er behov for endringer i regelverket for hvordan nettselskapet kan utforme nettleien. Formålet med en ny høring er å få innspill til hvordan nettleien skal utformes for best å oppfylle målsetningen om en effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av strømnettet, skriver NVE i en pressemelding.

Utnytte kapasiteten bedre

Endringen er nødvendig for å gi kundene riktigere insentiver for bruk av strøm. Dette for å utnytte den eksisterende nettkapasiteten bedre, og for å unngå at nettselskapene må investere mer i økt kapasitet i strømnettet enn nødvendig.

Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi ønsker å bruke mer strøm på én gang. Nye produkter og bruksområder tilsier at forbruket vil variere mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom. NVE ønsker en nettleiestruktur som i større grad enn i dag reflekterer kostnadene den enkelte strømkunde påfører nettet.

NVE tar fortsatt sikte på at ny utforming av nettleien skal innføres fra 2021.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: