Energi Norge

Innhold

DSO-rollen skal utvikles gjennom pilotprosjekter

Nyhet, Strømnett

Publisert

Mennesker sittende i en sal innendørs. foto

Godt oppmøte på medlemsmøte om DSO-rollen i Oslo Kongressenter 6. juni. Foto: Einar Westre

Etter siste ukes vellykkede medlemsmøte om DSO-rollen er det enighet om å satse på aktuelle piloter. Dette vil forhåpentligvis gi gode innsikter for utvikling av systemdrift og nettutvikling.

Energi Norge startet tidligere i år et prosjekt om utvikling av DSOenes rolle fremover. DSOer vil si operatørene av distribusjonsnettet, og diskusjonene nå dreier seg om hvilken rolle de skal spille i fremtidens kraftsystem.

Les mer om: Energi Norges prosjekt om DSO-rollen

På siste ukes møte var medlemmer av Energi Norge, samt Statnett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED), samlet for å diskutere utfordringer i systemdriften og nettutviklingen.

– Medlemsmøtet 6. juni var en milepæl i dette prosjektet. Vi fikk muligheten til å dvele ved faktiske utfordringer som vi har observert i systemdriften og i nettutviklingen, og det var god dialog mellom deltakerne, sier Einar Westre som er ansvarlig for prosjektet i Energi Norge.

Satser på pilotprosjekter 
Medlemsmøte om DSO-rollen

Anne-Sofie Risnes i Statnett snakker om behovet for økt samarbeid i forbindelse med DSO-rollen.

Etter møtet var det bred enighet om at fokuset nå skal rettes mot aktuelle piloter. Spesialrådgiver Anne-Sofie Risnes i Statnett bekreftet at de nå vil starte å teste ut mulige løsninger på denne måten. Bjørn Rune Stubbe i TrønderEnergi Nett kunne også bekrefte at de er klare til å dra i gang en pilot nokså umiddelbart.

– Inntrykket etter møtet er at Statnett nå har tatt et steg videre og at det gjensidig er skapt en forventning om at noe er på gang. Det er nå langt på vei opp til oss å sørge for at de prosessene vi er inne i bærer frukter, sier Westre.

Piloter er ressurskrevende og må forankres i ledelsen for de aktuelle selskapene. I noen tilfeller vil det også kreve unntak fra dagens regulering, dette må avklares med NVE.

Må koordineres

– Nå er det er viktig at de pilotene som dras i gang er koordinert, og at kunnskapen om hvordan de virker spres til flest mulig. Vi har derfor avtalt et møte med Statnett snarest, for å avklare hvordan vi skal arbeide videre, avslutter Westre.

Energi Norges prosjekt vil løpe videre som planlagt, og vil vare hele dette året. Dette temaet vil også få en sentral plass på Nettkonferansen 2018 i desember

  1. Presentasjoner: Medlemsmøte om DSO-rollen

    Les alle presentasjonene fra medlemsmøte om DSO-rollen i Oslo Kongressenter (juni 2018).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: