Energi Norge

Innhold

Prosjekt om DSO-rollen

Nyhet, Strømnett

Publisert

Kraftmaster på toppen av grønnkledd ås. Foto

DSO-rollen får stadig større oppmerksomhet. Energi Norge har satt i gang prosjekt for utvikling av denne rollen. Foto: Maria Benestad Astrup

Energi Norge har satt i gang et prosjekt om utvikling av DSO-rollen. Hensikten er å se på hvordan fordeling av oppgaver og ansvar knyttet til nettutvikling og drift kan tilpasses for et mer fremtidsrettet og kostnadseffektivt nett.

– Vi tror at distribusjonssystemopertørene (DSOene) i fremtiden vil bli tildelt et mer lokalt systemansvar, slik at de som er i nærkontakt med systemutfordringene får et mer direkte ansvar for å følge opp disse. Men det må skje innenfor et regulatorisk rammeverk gitt av NVE, sier Einar Westre ansvarlig for prosjektet hos Energi Norge.

Større oppmerksomhet

DSO-rollen får stadig større oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Kommisjonen har blant annet i Vinterpakken fremmet et forslag om å opprette en egen DSO-enhet. Enheten skal arbeide med regulatoriske spørsmål knyttet til DSOenes oppgaver og ansvar.

Energi Norges prosjekt vil bygge på erfaringer som ble gjort frem til februar 2014, da en arbeidsgruppe i Energi Norge la frem rapporten "DSO-rollen - ansvar, oppgaver og virkemidler".

Temaet er også aktuelt som følge av nytt regelverk, blant annet gjennom de såkalte tilknytningskodene. Relasjonen mellom transmisjonsystemoperatørene (TSO) og DSO, og mulig fordeling av oppgaver, har også vært et sentralt tema i et samarbeidsforum nedsatt av Statnett.

Samler medlemmene

Energi Norge har nedsatt en egen arbeidsgruppe, som i hovedsak består av medlemmer som har et kraftsystemutredningsansvar (KSU). Tematikken vil bli fulgt opp bredt av hensyn til medlemmene våre generelt og vil bli satt på agendaen under Energi Norges Vinterkonferanse i april. Det vil også arrangeres et eget åpent seminar for medlemmene den 6. juni. Temaet blir trolig tatt opp også på Energi Norges årlige strategikonferanse i september og på Nettkonferansen i begynnelsen av desember.

Prosjektet berører mange interesser i Energi Norge, og det er derfor viktig at det gis rik mulighet til innspill. Temaet vil derfor bli diskutert i alle relevante medlemsutvalg og fora.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: