Innhold

Skepsis til NVEs modell for effektprising

Nyhet, Strømnett

Publisert

Mennesker sitter i auditorium

På Energi Norges medlemsmøte 11. januar ble NVEs modell for effektprising presenter. Her fra et tidligere medlemsmøte. Foto: Camilla M. Granheim

NVE har sendt på høring et forslag om å innførte såkalt effektprising i nettleien fra 2020. Under et medlemsmøte hos Energi Norge nylig ble det uttrykt klar skepsis til modellen NVE anbefaler.

Norges vassdrags- og energidirektorat forslår en overgang til såkalt abonnert effekt for alle kunder i distribusjonsnettet. Det betyr at kundene må velge et tak for hvor mye strøm de kan bruke på én gang, uten å utløse et overforbrukstillegg. Har du et lavt tak, betaler du mindre i fastledd, men risikerer høyere pris på kilowattimene hvis forbruket overstiger taket. Har du et høyere tak, betaler du mer i fastledd, men reduserer faren for overforbruk. Ikke helt ulikt prinsippet for datapakker i mobilabonnement.

Lavere nettleie på sikt

– Vi har noen få timer i året med ekstra høy effektbelastning. Klarer vi å få ned strømbruken disse få timene, kan vi spare store investeringer i nettet. Da unngår vi at nettleien for kundene øker mer enn den ellers ville gjort, sa Velaug Mook fra NVE under Energi Norges medlemsmøte 11. januar.

NVE ønsker med tariffomleggingen å oppnå lavere fremtidig nettleie, stimulere til forbruksendringer, riktigere fordeling av nettleien, at energileddet i større grad skal gjenspeile marginaltapskostnaden – og samtidig lage et kundevennlig og forståelig system.

– Det er vanskelig å oppfylle alle disse målene med én modell og en må nok prioritere. Næringen og NVE har langt på vei samme mål, men det ser ut til å være ulike syn på hvordan tariffen bør utformes, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Tror ikke det virker

Nettselskapene som deltok på møtet uttrykte klar skepsis til NVEs forslag. Mange mener det vil være vanskelig for husholdningskundene å forholde seg til abonnert effekt. Flere har liten tro på at den gir ønsket virkning, derimot risikerer en høye administrasjonskostnader og misfornøyde kunder. De fleste mener videre at næringskunder som i dag har målt effekt bør fortsette med dette.

– Energi Norge gjennomfører for tiden egne analyser av NVEs forslag og har lagt opp til en bred høring blant medlemmene før vi sluttfører høringssvaret, sier Svartsund.

Høringsfristen er 1. mars og NVE har som intensjon å ha forskriftsendringen klar til sommeren.

  1. Presentasjon: NVEs høringsforslag for effektprising

    Les NVEs sin presentasjon om effektprising på Energi Norges medlemsmøte 11. januar 2018.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: