Strømkunden må betale for manuell avlesing

Nyhet, Strømnett

Publisert

Strømmåler med tall på skjermen. foto

NVE åpner for et ekstra gebyr for manuell avlesning av strømmålere. Foto: Aidon.

Strømkunder som får fritak for automatisk strømmåling, må betale den ekstra kostnaden det medfører å lese av måleren manuelt. NVE antyder et gebyr mellom 500 og 2000 kroner per år.

– Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere manuelt avleste data og når de må gjennomføre kontrollavlesning. Derfor tillater NVE at nettselskapene krever et gebyr fra kunder som har fått fritak fra automatisk strømmåler. I motsatt fall må kostanden for manuell avlesing fordeles på alle strømkundene, forklarer direktør Ove Flataker i NVE.

Innen utgangen av året har de fleste strømkunder fått installert smart strømmåler, som gjør at forbruket rapporteres inn automatisk én gang i døgnet. Omleggingen gir økt effektivitet og lavere kostnader i hele prosessen med behandling av forbruksdata og utsending av faktura til kunden. Det vil bidra til å holde nettleien lavere enn den ellers ville blitt.

Må drifte to systemer

Noen få promille av strømkundene har fått fritak for smartmåler. Det vil si at de får installert ny måler uten kommunikasjonsenhet. Da må forbruket rapporteres manuelt og nettselskapene må operere med to systemer for håndtering av målerdata: Ett nytt digitalt system med automatiske prosesser og ett gammelt med manuelle prosesser. Dette fordyrer driften av strømnettet og er bakgrunnen for at NVE åpner for et gebyr for manuell avlesning.

– Strømnettet er et spleiselag mellom kundene, hvor like kundegrupper skal ha lik behandling. Vi mener det er rimelig at de som forårsaker økte kostnader for fellesskapet må betale litt ekstra. Men gebyret skal ikke være større enn de faktiske kostnadene nettselskapet har med manuell avlesing og kontroll av måleren, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

NVE har antydet at et slikt gebyr kan være i størrelsesorden 500 til 2000 kroner per år.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: