Energi Norge

Innhold

Vil bedre plusskundenes hverdag

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Bilde av solceller på et tak

Plusskunder produserer strøm på egenhånd for eksempel ved hjelp av solsceller på hustaket. Foto: Zero

Et bedre samspill mellom strømleverandører og nettselskap vil gjøre det lettere for deres felles kunder å nyttiggjøre seg av ny teknologi.

Plusskunder er de kundene som bidrar med egenprodusert overskuddsstrøm inn i nettet. Disse kundene vokser særlig frem med økt bruk av solenergi.

– I et fornybart og fullelektrisk samfunn blir fleksibilitet i energisystemet stadig viktigere. I tillegg til samspill mellom elektrisitet og termisk energi, kan også plusskunder bidra, sier rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge.

Dette samspillet handler om at flere og flere skaffer seg solceller på taket eller batterier i kjelleren, som gjør at kundene kan produsere strøm til eget forbruk og selge overskuddet tilbake til nettselskapet.

– For at dette samspillet skal fungere mener Energi Norge at det må etableres felles forståelse mellom strømleverandører og nettselskap, slik at det blir enda enklere for plusskunder å bidra inn i energisystemet, sier Furnes. 

Tåler nettet plusskunder?

I oktober arrangerte Energi Norge, Solklyngen og Solenergiforeningen Plusskundedagen med temaet "Plusskunder – felles kunde, utstyrsleverandør og nettselskap".

Magnus A. Johnsen fra Hafslund Nett var representert på temadagen. Han kunne fortelle at selskapet nå har 740 plusskunder på Østlandet, og understreket behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom kunder, netteiere og leverandører.

– Nettet er dimensjonert for uttak hos kunden og takler mye spenningsfall uten noen problemer, men andre veien kan det føre til problemer. Nå ser vi også at husholdningskundene installerer stadig større anlegg. Og spenningsendringer ved inn- og utkoblinger er en utfordring for leveringskvalitet, sa Johansen.

Jobber for effektivisering

Likevel, tallenes tale er klar og sier at kun veldig få kunder har utløst forsterkningsbehov i 2017. Hver av disse kostet 100.000 kroner. Det er ikke mye, tatt i betraktning at det samtidig er kommet til 300 nye plusskunder i denne perioden.

Hafslund Netts forsiktige konklusjon er at dette ikke er en kostnadsdriver i dag, men tar forbehold om at dette kan endre seg – særlig ved en stor økning i plusskunder i et begrenset område.

Nettselskapene jobber hardt med effektivisering og flere store prosjekter som elhub og nye målere. Samtidig får flere nettselskaper bredere erfaring med plusskunder i sitt nett, og bedre og bredere datagrunnlag for hvordan plusskundene påvirker nettet og kostnadene de representerer.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: