Energi Norge

Innhold

Vil ha bedre rammevilkår for nettselskapene

Nyhet, Strømnett

Publisert

Strømnett, NTE

– Hvis Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn vil strømnettet spille en helt avgjørende rolle, sier Kristin H. Lind i Energi Norge. Foto: NTE

Strømnettet er uvurderlig i et moderne samfunn, og får stadig en større rolle når ulike sektorer elektrifiseres. Da må rammevilkårene også følge samme tempo.

4.-5. desember på Quality Airport Hotel Gardermoen.

#VerdienAvStrømnettet 

Strømnettet er nøkkelen til den elektrifiseringen av samfunnet som pågår, og som med årene kommer til å ta en enda større rolle i overgang til lavutslippsamfunnet. Utfordringen er at elektrifisering, sammen med desentralisert produksjon, gir et økt behov for å fornye rammevilkårene strømnettet operer under.

Dette blir ett av temaene under årets Nettkonferanse, som går av stabelen 4.-5. desember. 

Større investeringer

– Hvis Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn vil strømnettet spille en helt avgjørende rolle. Forventningene fra kundene og omgivelsene vil også øke betraktelig i tiden som kommer, og vi er nødt til å være forberedt og ta utfordringene som vi ser allerede nå, sier direktør for nett og entreprenør Kristin H. Lind i Energi Norge.

For hvem skal betale for elektrifiseringen og hvor mye skal de betale? Og hvordan påvirkes egentlig nettselskapenes investeringer og inntekter av elektrifisering? Det er noen av problemstillingene som vil bli tatt opp på Nettkonferansen.

– Strømnettet må gjennom store endringer for at elektrifiseringen skal bli en realitet til lavest mulig kostnader. Leveranse av nettjenester må fornyes og tilpasses mer egenproduksjon, ikke gitt at det skal investeres i nytt nett alle steder. Teknologi- og markedsløsninger må også vurderes. Derfor må nettselskapene få økonomiske rammevilkår som gjøre at de kan løse denne jobben, påpeker Lind.

Ny teknologi

Nettselskapene vil påvirkes av den teknologiske utviklingen vi er inne i nå. Håndtering av data fra smarte målere og ikke minst kundenes overgang til smart forbruk er eksempler på dette.

– For at vi fortsatt skal være relevante må kostnadene holdes nede. Vi må effektivisere gjennom å ta i bruk både ny og eksisterende teknologi, og samtidig opprettholde den gode forsyningssikkerheten, avslutter Lind. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: