Vil ha samarbeid om digitalisering av nettselskapene

Nyhet, Strømnett

Publisert

Logo i grønn med beige bakgrunn. illustrasjon

Digital Norway er et initiativ av og for næringslivet, hvor Statnett og Lyse er blant eierne. Nå jobbes det med et forprosjekt for samordnet digitalisering av nettselskapene. Foto: Digital Norway

DigitalNorway jobber sammen med Lyse og Statnett med et forprosjekt som ser på muligheten for å øke tempoet i digitaliseringen av kraftbransjen. Bakgrunnen for initiativet er de store kostnadene ved drift og utvikling av nettet som kan ventes i årene som kommer.

Digital Norway er et non-profit selskap som er etablert av og for næringslivet, hvor Statnett og Lyse er blant eierne. Målet med samarbeidet er å sette fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Hensikten er å bygge, knytte sammen og spre digital kompetanse mellom selskap og bransjer over hele landet. 

Bente Monica Haaland

Konserndirektør for strategi og kommunikasjon Bente Monica Haaland i Statnett. Foto: Statnett

Konserndirektør for strategi og kommunikasjon Bente Haaland i Statnett har ledet forprosjektet.

– Vi har snakket med mange aktører i og utenfor kraftbransjen. Omfanget av pågående initiativer er imponerende, og vi ser at alle nettselskap vi har snakket med er i ferd med å etablere løsninger for å automatisere prosesser knyttet til drift, vedlikehold og utvikling, sier Haaland.

Venter store kostnader 

Når det er anslått investeringer i strømnettet til 140 milliarder kroner mellom 2016 og 2025, får det konsekvenser for kostnadene – ikke bare for forbrukerne, men også for næringslivet. Blir nettleien for høy, blir det mindre attraktivt for næringsvirksomhet å etablere seg og drive i Norge.

For å hente ut potensialet som ligger i digitaliseringen, ser vi et tydelig behov for økt samhandling mellom nettselskapene for å etablere felles løsninger og standarder. 

Løsningene som utvikles vil gi mer effektive løsninger for hvert enkelt selskap, men forprosjektet har avdekket at det er betydelige utfordringer med å utveksle data mellom systemer og selskap.

– For å hente ut potensialet som ligger i digitaliseringen, ser vi et tydelig behov for økt samhandling mellom nettselskapene for å etablere felles løsninger og standarder. Vi foreslår å etablere et initiativ av og for kraftbransjen, i regi av DigitalNorway. Initiativet vil ha som mål å etablere et felles digitalt fundament for kraftbransjen, sier Haaland.

Her er det ikke snakk om å bygge en felles fysisk dataplattform, men heller et sett med regelverk og standarder som gjør det mulig for selskapene å utveksle data.

Felles standarder

Ved å kunne dele data i et felles digitalt fundament, ser prosjektet for seg at det blir mulig å utvikle og ta i bruk nye verktøy, noe som vil redusere kostnader og være fordelaktig både for selskapene og forbrukerne.

Mange selskaper er allerede i gang med disse prosessene hver for seg, men for at dataene effektivt skal kunne deles på tvers, må standarder for utvekslingsformater på plass.

– Hvert selskap må jobbe med å få orden på egne data i sin egen dataplattform. Det vi ønsker å legge til rette for, er at data struktureres på samme måte slik at selskapene kan utveksle data uten å bygge dyre "adaptere" mellom systemene. Det er en krevende jobb, og en avgjørende forutsetning for å lykkes med et samarbeid, avslutter Haaland.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: