Energi Norge

Innhold

– Hele næringen må ha innsikt i nettkodene

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Mennesker i en forelesningssal. foto

Denne uken arrangerte Energi Norge næringspolitisk verksted for medlemmer om innholdet i de åtte nettkodene i tredje energimarkedspakke.

Nettkodene under tredje energimarkedspakke skal snart implementeres i Norge. De vil legge premissene for hvordan næring opererer fremover.

Denne uken inviterte Energi Norge medlemmer til næringspolitisk verksted for å formidle innholdet i de åtte nettkodene i tredje energimarkedspakke og deres relevans for aktører i fornybarnæringen. Nettkodene beskriver et detaljert og nytt regelverk for systemdrift, kraftmarkeder og tilknytning av anlegg.

– Det er positivt at flere av medlemmene våre kom for å lære om det nye rammeverket nettkodene beskriver, som vil være essensen i næringens spilleregler fremover. Selv om alle kodene ikke vil påvirke alle aktører i like stor grad er det veldig viktig at alle har innsikt i dem, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Den tredje markedspakken blir rettskraftig i Norge 1. november, og vil deretter legge premissene for hvordan næringen opererer fremover. Helt sentralt i det nye rammeverket ligger tanken om at et integrert kraftnett med like rammebetingelser vil effektivisere næringen og muliggjøre omstillingen til et fornybart kraftsystem.

Blant aktørene som bidro med innspill på verkstedet var Statnett, Olje- og energidepartementet (OED), Nord Pool og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Noen av temaene som ble diskutert:

Trond Jensen i Statnett og Monika Tveit og Kjersti Ness i NVE fortalte om henholdsvis flytbasert kapasitetsberegning fra CACM-koden og rammeverket i FCA-koden. De trakk frem utfordringen ved handel og den nye beregningsmetoden for likviditeten i markedet, som har vært synkende de siste årene.

Planen om å etablere et større, mer likvid og effektivt balansemarked, ble presentert av Martha Marie Øberg i Statnett. De sentrale endringene i dette regelverket er overgangen til 15 minutters balanseavregning, nye roller i balansemarkedene og innføring av en-prismodell, som betyr at det blir en felles prismodell for både produksjon og forbruk.

Anders Sivertsgård i Energi Norge gikk inn på hvordan SO GL-koden beskriver roller for flere operatører i systemdriften, og hva det vil innebære for samspillet mellom Statnett som TSO og nettselskapene som DSO-er.

Hovedinnhold i tilknytningskodene ble presentert og belyst av Statkraft og Statnett, mens OED fortalte om oppfølgingen av nettkodene og retningslinjene, og følgende metodikk.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: