Energi Norge

Innhold

Trenger bedre rammer for nettinvesteringer

Nyhet, Strømnett

Publisert

Mann på scene og bilde på skjerm. foto

Erik Espeset sitt budskapet til myndighetene er at nettreguleringen må endres slik at det som er bra for klimaet og samfunnet også er bra for nettselskapene.

Ja, vi skal elektrifisere, men dagens nettregulering gjør det dessverre lite lønnsomt. Det er erfaringen til Erik Espeset i Mørenett.

Norge skal gjennom en enorm elektrifisering, og nettselskapene har en sentral rolle i å legge til rette for transformasjonen. 

Se hele innlegget til Erik Espeset

Erik Espeset er styreleder i Mørenett og på Energi Norges vinterkonferanse i Malmø fortalte han om utfordringene nettselskapene har med elektrifisering innenfor dagens nettregulering.

Budskapet hans til myndighetene er at nettreguleringen må endres slik at det som er bra for klimaet og samfunnet også er bra for nettselskapene.

Elektriske ferger

– Det må være samsvar mellom visjonen om å elektrifisere, politiske fornybarmål og reguleringene som bransjen møter. Spesielt på nett, sa Espeset.

Mørenett drifter det området i Norge med størst tetthet av ferger. Flere av disse fergestrekkene har allerede byttet ut diesel med elektrisitet, og flere prosjekter står for tur. Det å levere effekt til disse fergesambandene betyr store investeringer, men gir til gjengjeld lavt forbruk.

– NVEs inntektsrammemodell er bra, men den er ikke tilpasset fergelading ute i distriktene.

Byr på utfordringer

Espeset påpekte i sitt innlegg at han er for elektrifisering, men at det er vanskelig økonomisk når man drifter et område med så mange fergestrekninger. For å gjøre det attraktivt for nettselskapene å legge til rette for investeringene, hadde Espeset tre momenter han mener blir viktige:

  • NVEs inntektsrammemodell blir utvidet til å omfatte fergelading
  • Anleggsbidrag fra offentlige aktører blir utelatt fra effektivitetsmålingen
  • Abonnert effekt dimensjonerer nett-tariffen for fergene

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: