Energi Norge

Innhold

Endrer inntektsreguleringen av nettselskapene

Nyhet, Strømnett

Publisert

Kontorbygg i mur. Foto

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har gjort flere endringer i inntektsrammereguleringen for nettselskapene.

NVE gjennomfører flere endringer i reguleringen av nettselskapene for å styrke insentivene til å redusere kostnadene. Energi Norge er positiv til de fleste endringene.

Endringene kommer etter at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) denne høsten har hatt inntektsrammereguleringen ute på høring. Målet har vært å gjøre det mer lønnsomt for nettselskapene å være effektive og på den måten redusere kostnadene.

Energi Norge var i sitt høringssvar opptatt av at myndighetene ikke må fjerne insentivene for nettinvesteringer, i en tid hvor samfunnet skal elektrifiseres. Ett av forslagene som ville virket mot sin hensikt i den sammenheng, var forslaget om endret kalibreringsgrunnlag, med likestilling av kapital- og driftskostnader.

– Det er bra at RME velger at anleggsbidragsfinansiert kapital inkluderes i kalibreringen fra 2020. Det kan være bra for elektrifiseringen, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Energi Norge støtter også at øvrige endringer først kommer etter nærmere utredninger.

Videre gjør RME det enklere for nettselskapene å delta i piloter og demoprosjekter, gjennom å endre forvaltningspraksisen. Noe som er gode nyheter.

Normandelen er, sammen med selskapenes faktiske kostnader, selskapenes tillatte årlige inntekt. Denne normandelen økes fra 60 til 70 prosent. Endringen trer i kraft fra 2023, og ikke fra 2021 som opprinnelig foreslått. Dette gir selskapene mer tid til å tilpasse seg.

Utover dette mener Energi Norge følgende endringer er positive:
  • Kompensasjon ved svært langvarige avbrudd (USLA). Samordning av KILE og USLA trer i kraft fra 2020 som foreslått, mens automatisk utbetaling til kunder ved avbrudd først trer i kraft i 2021.
  • Kompensasjon for gebyrer som selskapene må betale til Elhub.
  • Justert grensesnitt mellom lokalt og regionalt distribusjonsnett, for å bedre sammenligningen mellom selskapene.
  • Endring i regulering av systemansvarskostnadene til Statnett. Energi Norge mener det hadde vært riktig med ikrafttredelse fra 2022 for å åpne muligheten for å få kompensert for det merbeløp produsentene har betalt for mye.

Les mer om endringene i inntektsreguleringen her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: