Energi Norge

Innhold

Energi Norge foreslår likere nettleie for strømkundene

Nyhet, Strømnett

Publisert

Strømmast og by.

Energi Norge har sendt forslag til NVE om hvordan utjevning av nettleie kan gjennomføres på en best mulig måte. Foto: Jon Anders Skau, Agder Energi

En utjevningsordning på 20-90 millioner kroner vil være den mest treffsikre løsningen for å dempe nettleien i de deler av landet hvor den er høyest i dag, mener Energi Norge.

Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at den vil "utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett". Nå har Energi Norge sendt forslag til NVE om hvordan dette kan gjennomføres på en best mulig måte.

– Elektrifiseringen av Norge vil kreve mye av strømnettet vårt. Samtidig er det viktig at vi holder kostnadene nede, for at strømregningen ikke skal bli for høy for vanlige folk. Når regjeringen først har bestemt seg for å jevne ut nettleien, må det skje på en måte som fortsatt sikrer effektiv drift av nettselskapene, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og entreprenør i Energi Norge.

Det er store variasjoner i nettleien i Norge, men det er et lite antall nettselskaper som står for den høyeste nettleien. Ved å gjeninnføre en utjevningsordning i størrelsesorden 20-90 millioner kroner, kan vi få nettleien ned under 45 øre per kilowattime over hele landet (eksklusive avgifter).

I dag bestemmes nettleien av kostnadene til det enkelte nettselskap, og hvor mange kunder/kWh de kan fordele kostnadene på. Avstanden mellom kundene, terreng og klima, industri og kraftverk spiller også inn i regnestykket. Det er NVE som bestemmer inntektsrammen til det enkelte selskap.

– Nettselskapene premieres for å drive effektivt, noe som kommer kundene til gode i form av lavere nettleie. Energi Norge er opptatt av at incentivene for å drive effektivt ikke må svekkes ved innføring av likere nettleie. Forslaget vi har lagt frem for NVE ivaretar dette hensynet, forklarer Lind.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: