Ny veileder for tilknytning av plusskunder

Nyhet, Strømnett, Forskning

Publisert

Solceller på taket på et trehus. foto

I desember 2018 var det totalt 2204 plusskunder i Norge. De fleste nye plusskundene de siste årene er husholdningskunder. Foto: Fredrikstad Energi

Antall plusskunder øker og nettselskapene melder om mangelfulle rutiner for effektiv håndtering av tilknytningene. Energi Norge tilbyr nå en håndbok som skal svare på utfordringene.

Energi Norge har i samarbeid med nettselskapene med flest plusskunder og SINTEF Energi, gjennomført et prosjekt for å forenkle integreringen av plusskunder i distribusjonsnettet. Dette inkluderer bedre planleggingsmetodikk og anbefalinger for integrering.

Kartleggingen viser at antall plusskunder øker eksponentielt og at nettselskapene står overfor flere utfordringer når plusskundene skal tilknyttes nettet.

Markant økning

I 2017 økte antall plusskunder med cirka 600, hvorav de aller fleste ble rapportert som husholdningskunder. Økningen i 2018 var cirka 1000, også her et stort flertall husholdningskunder. Totalt antall tilknyttede plusskunder i desember 2018 var ifølge svarene dermed 2200. Figuren under viser utviklingen de tre siste årene.

Ikke overraskende er de fleste plusskundene tilknyttet i Sør-Norge, men Nord-Norge fikk en større andel av nye tilknytninger i 2018.

Plusskunder
Nettselskapenes erfaringer og bekymringer

I spørreundersøkelsen i 2017 ble også nettselskapenes erfaringer og bekymringer kartlagt. Selskapene kom med ulike tilbakemeldinger, og flere av svarene samsvarte med prosjektdeltakernes utfordringer:

  • Bekymring rundt spenningskvalitet
  • Mangelfull tilgang til analyseprogrammer
  • Mangelfulle rutiner for godkjenning, herunder dialog med installatør
  • Mangelfullt avtaleverk med kunde
Håndbok med veiledning

Basert på kartleggingen og tilbakemeldingene har prosjektet utviklet en Håndbok Plusskunder. Håndboken inkluderer et enkelt analyseverktøy for spenningsstigning og usymmetri, som skal svare på en rekke av disse utfordringene på en kortfattet og brukervennlig måte.

Håndboken anbefaler en erfaringsbasert prosess fra forhåndsmelding til godkjent installasjon, inklusive data fra installatør. Den inkluderer også hva slags informasjon nettselskapet bør gi til sine kunder og generelt til installatører på web.

Håndboken anbefaler en konkret teknisk standard som krav til omformeren i solcelleanlegget. For nærmere vurdering av spenningskvalitet henviser håndboken til den nye versjonen av Håndbok Spenningskvalitet.

Energi Norge og prosjektdeltakerne mener nettselskapene må tilrettelegge for at kundene enklest mulig skal kunne bli plusskunde. Energi Norge har derfor også hatt en juridisk vurdering av egnetheten til Standard tilknytnings- og nettleieavtale overfor plusskunder, og mener at det ikke er nødvendig med endringer nå. Samtidig kan det være svært nyttig å omtale de offentligrettslige vilkårene for plusskunder gjennom et tillegg til standardavtalen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: