Energi Norge

Innhold

For strenge krav til ledelse i nettselskap

Nyhet, Strømnett

Publisert

Fem mennesker rundt et møtebord snakker sammen. Foto

Energi Norge mener kravene NVE stiller til hvem som kan sitte i styret i nettselskapene går for langt. Foto: Jacob Lund / stock.adobe.com

NVEs forslag om krav til ledelsen i nettselskaper går for langt og er unødvendig strenge. Energi Norge mener forslaget fratar eiere retten til å drive aktiv eierstyring av eget selskap, noe som vil svekke industriell og strategisk utvikling.

De nye kravene løftes frem i Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) høringsforslag til nye bestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, som er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED). Energi Norge er i sitt høringssvar positiv til de fleste av endringene som foreslås, men mener kravene NVE stiller til hvem som kan sitte i styret i nettselskapene går for langt.

– Vi støtter kravene om at nettselskapene skal opptre nøytralt, slik at alle nettkunder behandles likt. Men vi reagerer på at forslaget stiller unødvendig strenge krav til hvem som kan sitte i styret i nettselskapene, slik at strategisk og industriell utvikling av nettdatter blir vanskelig, sier direktør for nett og entreprenør Kristin H. Lind i Energi Norge.

NVE foreslår at personer med ledende stilling i nettselskap ikke kan ha ledende stilling i et morselskap eller kontrollerende eier som driver annen virksomhet. Energi Norge mener det må være mulig for administrativ ledelse i morselskapet å være styremedlemmer i nettselskapets styre. Dette er i tråd med EU-lovgivningen og bidrar til forsvarlig eierstyring. Nøytralitet ivaretas i tillegg med de endringene som kommer fra 2021 med krav om program for å overvåke nettselskapets nøytralitet.

– Vi mener NVEs forslag går lengre enn EU-lovgivningen på området og nærmer seg eiermessig skille. Det er viktig at Norge ikke implementerer tredje energimarkedspakke strengere enn i andre EU/EØS-land, sier Lind.

Forskriften omfatter også nøytralitetsplikt i integrerte foretak, samarbeid om felles driftssentral, salg av egen kapasitet, samt markedsføring og kommunikasjon. Energi Norge stiller seg stort sett positiv til NVEs forslag på disse punktene.

  1. Høring: Forslag til endring i energilovsforskriften

    Les Energi Norges høringssvar til NVEs forslag til endringer i energilovsforskriften, med forslag til nye bestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille (November 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: