Energi Norge

Innhold

Høring: Forslag til endring i energilovsforskriften

Les Energi Norges høringssvar til NVEs forslag til endringer i energilovsforskriften, med forslag til nye bestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille (November 2019).