Innhold

Kan spare 11 milliarder på smart elbil-lading

Nyhet, Strømnett

Publisert

Elbil til lading. foto

Dersom elbiler lades når strømforbruket ellers er lavt vil man unngå store investeringer i nettet. Foto: Petra Gjemmestad

Ny rapport fra NVE viser at strømnettet kan håndtere en fullstendig elektrifisering av personbilparken i Norge, hvis ladingen skjer når strømforbruket ellers er lavt.

Det viser en ny rapport som DNV GL og Pöyry Management Consulting har laget på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I rapporten er det utarbeidet en vurdering av forventet kostnad knyttet til behov for nettinvesteringer som følge av elektrifisering av personbiler i Norge.

– Alle elbiler i dag produseres med løsninger for smart lading. Det betyr at du selv kan styre når på døgnet du vil lade bilen. Nå trenger vi virkemidler som motiverer elbileiere til å lade når strømforbruket generelt er lavt, for eksempel om natten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Rapporten anslår at investeringsbehovet i ekstra kapasitet i nettet vil være på om lag 11 milliarder kroner, dersom ladingen av alle elbiler skal skje når kapasiteten i strømnettet allerede er anstrengt. Tilsvarende sum kan man dermed spare ved å gjøre brukerne bevisste på effektutfordringen i disse anstrengte timene.

– Tallene NVE kommer med i denne rapporten er et tydelig tegn på at måten vi bruker strømnettet på må bli smartere. Dette handler i bunn og grunn om å gi kundene mulighet til å bruke nettet når det er god plass, for alle er tjent med at nettselskapene unngår store investeringer i nettet, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Anslagene i rapporten er beregnet for et scenario der all personbiltransport er elektrifisert, og med utgangspunkt i representative nettområder som representerer storby, forstadsstrøk og distriktsområder med bl.a. jordbruk og hytter.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: