Innhold

Løsninger for fremtidens strømnett

Nyhet, Strømnett

Publisert

I et nytt prosjekt skal flere energiaktører samarbeide om å utvikle nye teknologiske løsninger for et mer fleksibelt strømforbruk. Løsningene skal bidra til å unngå overbelastning i strømnettet i fremtiden.

Prosjektet heter NorFlex og er et samarbeid mellom Agder Energi (prosjekteier), Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES. Prosjektet er delvis finansiert av Enova med 22 millioner kroner og har en tidsramme på tre år.

– Vi er meget godt fornøyd med støtten fra Enova. Dette er viktig for å stimulere den digitale satsingen vår slik at vi kan finne nye og bedre måter å bruke strømnettet på i fremtiden. Tildelingen viser at Enova er med på å presse frem den digitale utviklingen vi står midt oppe i, sa konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi i en pressemelding tidligere i år.

Fakta: NorFlex

  • Kostnadsramme: 55 millioner kroner. 22 millioner i støtte fra ENOVA
  • Prosjektperiode: 2019-2021
  • Prosjekteier: Agder Energi
  • Prosjektdeltakere: Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES
  • Prosjektet skal:
  • bevise nytten av å bruke fleksibilitet ved dimensjonering og drift av både transmisjonsnett og distribusjonsnett
  • vise hvordan fleksibilitet kan benyttes ved anstrengte situasjoner i kraftnett
  • vise hvordan fleksibilitet kan brukes til å levere systemtjenester

 

Kundene får betalt

Utfordringen dreier seg om at strømnettet skal tåle overgangen fra fossil energibruk til elektrisitet på mange områder fremover. Målet med prosjektet er derfor å finne de smarte teknologiske løsningene for strømnettet som gjør at de mest belastede timene på døgnet jevnes ut.

– Vi vil forsøke å utløse fleksibilitet i forbruket av strøm, ved at husholdninger og bedrifter kan få betalt for å redusere strømforbruket sitt når belastningen på nettet er stor, sier Line Rosseland Stokke i Agder Energi.

Dette skal de gjøre gjennom å la kundene selge den ledige kapasiteten på en åpen markedsplass som er etablert for å handle med fleksibilitet, som NODES. Nettselskapene kan være kjøpere i et slikt marked.

– Selskaper som lever av å kjøpe fleksibilitet fra strømkundene og selge den videre, kan tilby kundene å tilpasse strømforbruket deres på en måte som gir små konsekvenser og lavere strømregning, forklarer Rosseland Stokke.

Nytte for alle parter

NorFlex-prosjektet består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter i avgrensede geografiske områder. Gjennom disse prosjektene skal aktørene prøve ut ulike teknologiske løsninger for et slikt fleksibilitetsmarked.

– Vi jobber for at dette skal være til nytte for alle partene i markedet. Husholdninger og bedrifter kan tjene penger på å være fleksible med strømforbruket sitt, og selskapene kan samle opp og selge fleksibiliteten i markedet. Dette vil gjøre at nettselskapene kan lette belastningen på strømnettet og spare penger ved at behovet for nettforsterkning blir mindre, avslutter Rosseland Stokke.

NorFlex-prosjektet vil også teste om Statnett kan nyttiggjøre seg den fleksibiliteten nettselskapene ikke trenger, til å balansere det norske og nordiske kraftsystemet. På den måten vil også Statnett kunne spare penger ved å bruke billige ressurser for å ivareta forsyningssikkerheten.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: