Innhold

Må ikke fjerne insentivene for nettinvesteringer

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bilde av en strømledning som går over et vann

Energi Norge mener det blir viktig å legge til rette for betydelige og gode investeringer i strømnettet fremover. Foto: Statnett

I et stadig mer elektrifisert samfunn må nettselskapene få insentiver til å gjøre nye investeringer. Nytt endringsforslag i inntektsreguleringen av nettselskapene vil bidra til det motsatte.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har den siste tiden hatt flere endringer i inntektsreguleringen av nettselskapene på høring. Energi Norge er i stor grad positiv til de fleste av endringene, men støtter ikke et av delforslagene om endringer i kalibrering av inntektsrammene.

– Dette forslaget vil svekke investeringsinsentivene til nettselskapene. Vi er inne i en tid hvor samfunnet skal elektrifiseres, og da er det behov for betydelige og gode investeringer, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

NVE har også foreslått å øke normandelen for nettselskapenes effektivitet fra 60 til 70 prosent, noe det finnes argumenter som taler for og argumenter som taler mot. Oppsummert ser Energi Norge at en økning vil styrke insentivene til kostnadseffektivitet, noe som vil bidra til at nettleien ikke øker mer enn nødvendig.

Blant Energi Norges medlemmer er det selskaper som etter en avveining av de ulike hensynene er positive til økt normandel nå, mens det er andre selskaper som mener modellen trenger ytterligere forbedringer før normalandelen kan økes.

– På grunn av de ulike synene i denne saken, ber vi NVE om å se hen til de ulike hensyn som det er redegjort for i høringssvaret før beslutningen fattes, sier Svartsund.

NVE jobber med flere store endringer i reguleringsmodellen for nettselskapene. Dette er et arbeid Energi Norge vil følge opp fremover.

Oppsummering av Energi Norges høringssvar:

Energi Norge støtter:

  • At Elhub-gebyrer dekkes inn som tillegg til inntektsrammen
  • Endring i regelverket for utbetaling ved svært langvarige avbrudd og samordning med KILE- ordningen
  • Skillet mellom regionalt distribusjonsnett og lokalt distribusjonsnett
  • Ny forvaltningspraksis for pilot- og demoprosjekter
  • Endret regulering av systemansvaret, men vi mener at ikrafttredelse bør skje først 1.1.2022
  • Kalibrering: Støtter delforslaget om at kundefinansierte anlegg skal inkluderes i kalibreringen

Energi Norge støtter ikke:

  • Endret kalibreringsgrunnlag, likestilling av kapital- og driftskostnader
  1. Høringssvar: Inntektsreguleringen av nettvirksomheter

    Les Energi Norges høringssvar til NVEs forslag om endring i inntektsreguleringen av nettvirksomheter (oktober 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: