Energi Norge

Innhold

Kartlegging av strøm til hotelldrift og lading

Les rapporten fra Miljøstiftelsen ZERO hvor status for utbygging av strøm til hotelldrift og lading lags kystruta er kartlagt (mars 2019).