Energi Norge

Innhold

NVE vil øke effektiviteten til nettselskapene

Nyhet, Strømnett

Publisert

Kraftmaster

NVE foreslår å justere nettselskapenes inntektsramme for å gjøre det mer lønnsomt å være effektiv. Foto: Energi Norge

NVE foreslår flere endringer i reguleringsmodellen for nettselskapene. Målet er å styrke selskapenes insentiver til å være kostnadseffektive, slik at nettleien ikke blir høyere.

– Enkelte av endringene som NVE foreslår kan få stor innvirkning på selskapenes økonomi, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Direktoratet forslår blant annet å justere nettselskapenes inntektsramme for å gi sterkere insentiver til kostnadseffektivitet. I dag er nettselskapenes årlige inntektsramme basert på 40 prosent av selskapenes egne kostnader og 60 prosent av en bransjenorm som NVE beregner. Direktoratet foreslår å øke normandelen til 70 prosent.

Videre foreslår NVE å endre:
  • Metoden for å kalibrere kostnadsnormene
  • Ordningen for utbetaling ved svært lange avbrudd
  • Reguleringen av systemansvaret
  • Rapportering mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett
  • Forvaltningspraksisen for pilot- og demoprosjekter
  • Elhub-gebyr dekket inn som et tillegg til inntektsrammen

– Vi mener det er positivt at Elhub-gebyrer dekkes som et tillegg til inntektsrammen og det virker fornuftig at det innføres automatisk utbetaling ved svært lange avbrudd. Det samme gjelder presisering av skillet mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett, sier Svartsund.

Energi Norge vil studere de øvrige forslagene ytterligere i forbindelse med høringsprosessen, særlig de større endringene knyttet til økt normkostnadsandel og endret kalibreringsgrunnlag.

– Det kan se ut som om de foreslåtte endringene i kalibreringsgrunnlaget vil svekke investeringsinsentivene, noe som er uheldig for en bransje som skal investere mye i årene som kommer, avslutter Svartsund.

Høringsfristen er 15. oktober og Energi Norge ber medlemmer om å komme med innspill innen 15. august. Les mer om forslaget fra NVE her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: