Energi Norge

Innhold

Nye krav til opplysninger om ledningsanlegg

Nyhet, Strømnett

Publisert

Sivilingeniører ute på anlegg

Siktemålet med forskriften er å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen.

Viktige endringer knyttet til opplysning om ledningsanlegg er ute på høring. Energi Norge oppfordrer medlemmer til å komme med innspill.

Forskriften som nå er ute på høring er et forslag til nye krav om å dokumentere opplysninger knyttet til innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag. Målet med forskriften er å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen.

Forskriften gir utfyllende bestemmelser til plan- og bygningsloven (§ 2-3) og omfatter blant annet nye bestemmelser om:

  • Innmåling
  • Anleggseiers plikt til å dokumentere egne anlegg
  • Krav til utlevering av opplysninger om anlegget
  • Påvisning av anleggets beliggenhet på stedet
  • Plikt til å tilbakerapportere til anleggseier etter gravearbeid ved andres anlegg

Frist for å gi høringsuttalelse er 3. januar 2020, og Energi Norge mottar gjerne innspill fra medlemmer innen 1. desember.

Les mer om høringen her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: