Ønsker mer rettferdig nettleie

Nyhet, Strømnett

Publisert

Lunsjmøte om effekttariffer med journalister. Kjetil Lund NVE.

Under et lunsjmøte i regi av Energi Norge kunne NVE-sjef Kjetil Lund fortelle at høringsforslag om ny prismodell for nettleie kommer på nyåret.

Smart strømbruk skal lønne seg og fordelingen av den felles regningen for strømnettet i Norge skal bli mer rettferdig. Da trenger vi en prismodell med gode insentiver for folk flest, mener NVE-sjef Kjetil Lund.

Ny prismodell for nettleie, også kjent som effekttariffer, var tema da Energi Norge denne uken inviterte journalister til informasjonsmøte i Oslo. Den nye prismodellen skal ifølge NVE komme ut på høring på nyåret, men debatt rundt forslaget har allerede startet.

Kort fortalt handler forslaget om å premiere de som fordeler strømbruken sin over flere timer av døgnet og på den måten bidrar til å avlaste strømnettet når det er "rushtid" på morgenen og ettermiddagen. Dette er nødvendig dersom vi skal klare å få en overgang til en fornybar og fullelektrisk hverdag uten at prislappen blir unødvendig høy.

Effektivt og rettferdig

Mange har fått for seg at det er nettselskapene som skal tjene mer penger, ved å justere på hvordan prisen på nettleien blir satt. Det kunne NVE-sjefen avkrefte. Han presiserte flere ganger at den samlede felles regningen som det norske folket betaler for å bruke strømnettet skal være den samme, og at den på sikt kan bli lavere, dersom vi klarer å bruke strømnettet på en smartere måte. Utfordringen handler heller om at denne regningen ikke skal bli unødvendig høy når vi skal gjennomføre det grønne skiftet.

– Mer effektiv bruk av strømnettet vil bidra til at den felles samlede regningen blir mindre. Effektivitet handler om at vi må stimulere til å bruke det nettet vi allerede har på en god måte, sa Lund.

Han pekte også på en mer rettferdig fordeling av kostnadene som et mål med den nye prismodellen.

Elektrifisering av samfunnet

I Drammen-området har Glitre Energi Nett regnet på hvilken betydning en smartere fordeling av strømforbruket vil ha økonomisk sett. På møtet presenterte administrerende direktør Tore Morten Wetterhus et eksempel, som viser at man bare i Drammen kan spare 2 milliarder kroner på at folk lader elbilen utenom morgenen og ettermiddagen. På landsbasis har NVE regnet ut at besparelsene vil være på rundt 11 milliarder kroner.

Sammen med en stadig økende elbilpark i Norge er det flere deler av samfunnet som elektrifiseres. Denne utviklingen må fortsette dersom vi skal klare å nå klimamålene, noe det er stor enighet om, og kostnadene må holdes så lave som mulig.

– Dette får vi til ved hjelp av gode insentiver for oss som forbrukere og forståelsen av at dagens modell for nettleie har ført til at noen kunder ikke betaler sin egen kostnad i nettet, sa direktør for nett og entreprenør Kristin H. Lind i Energi Norge.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: