Samarbeider for å hente gevinstene fra digitalisering

Nyhet, Strømnett

Publisert

Mennesker i konferansesal. foto

Prosjektet DIGIN er et bransjeinitiativ som eies av Energi Norge. På Nettkonferansen fikk deltakerne et innblikk prosjektet.

Et initiativ fra Energi Norge og bransjen skal danne et digitalt fundament for mer effektiv datautveksling. Målet er å hente ut felles gevinster som dukker opp med ny teknologi og digitale løsninger.

Prosjektet heter DIGIN og er et bransjeinitiativ som eies av Energi Norge. I dag består det av 15 nettselskaper, Statnett og Nettalliansen, med NVE som observatør. Prosjektet startet opp i februar i år. På Nettkonferansen denne uken kunne Energi Norge presentere hva som har blitt gjort så langt og hvor prosjektet er på vei.

– Målet med DIGIN er først og fremst å effektivisere datautvekslingen mellom alle aktører i kraftsystemet. For å få til den digitale samhandlingen mellom selskapene jobber vi nå med å etablere en felles informasjonsmodell, som vi kaller DIGIN-modellen, sier næringspolitisk rådgiver Kristin Reitan i Energi Norge.

DIGIN-initiativet springer ut fra en forstudie fra 2018, initiert av Digital Norway, Lyse og Statnett. De konkluderte med at en felles informasjonsmodell for nettselskapene er avgjørende for å kunne hente ut gevinstene fra digitalisering.

– Utfordringen er at selskapene i stor grad jobber hver for seg, noe som gjør at man går glipp av store potensielle gevinster som dukker opp med ny teknologi og digitale løsninger. Det skal DIGIN bidra til å løse og vi skal gjennom prosjektet jakte på de gode samhandlingsløsningene, sier Reitan.

Endringene i kraftsystemet er med på å endre rammebetingelsene og utfordrer kostnadsnivået i næringen. Samtidig gir teknologi og digitale løsninger nye muligheter for å drive kraftsystemet, og løser dermed mange av utfordringene.

– Digital samhandling krever i stor grad at de viktigste byggeklossene selskapene bruker er like nok til at man kan snakke samme språk mellom systemer, mellom selskaper og mellom forskjellige institusjoner, sier Reitan.

Under konferansen ble også prosjektets nye informasjonsportal, DIGIN Community, lanserte. På denne siden vil det publiseres informasjon, opprettes samarbeidskanaler, deles standarder og oppskrifter på hvordan man kommer i gang.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: