Innhold

Selskapsmessig og funksjonelt skille på høring

Nyhet, Strømnett

Publisert

Energimontører hos Hafslund Nett AS

I starten av mars hadde 94 nettselskaper felles merkevare med annen virksomhet. Det vil NVE ha slutt på. Foto: Katrine Lunke

NVE har sendt kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille på høring, sammen med nye bestemmelser om differensiert merkevare. Målet er å gjøre nettselskapene mer nøytrale.

– Dette er en sentral høring om endringsforslag til energilovsforskriften som vil påvirke utviklingen av fornybarnæringen fremover. Endringsforslagene vil drøftes i våre utvalg og med medlemmene på våre regionale næringspolitiske verksteder i høst. Det vil være særlig aktuelt med spørsmålene knyttet til funksjonelt skille, ledelsen i nettselskapene og salg av tjenester, sier direktør for nett og entreprenør Kristin H. Lind i Energi Norge.

Ønsker nøytralitet

I høringen foreslår NVE bestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille som innebærer at alle nettselskap må skilles fra all annen virksomhet som en egen juridisk enhet. Nettselskapene kan derimot være en del av et konsern med flere andre virksomheter, et såkalt integrert foretak.

Målet med kravet er blant annet å sikre at nettselskapene opptrer nøytralt, slik at de ikke gir fordeler til virksomheter som er konkurranseutsatt. De nye forslagene fra NVE skal bidra til å klargjøre hva som menes med nøytral og ikke-diskriminerende opptreden.

Må endre merkevare

I bestemmelser for markedsføring og kommunikasjon foreslås det krav om differensiert merkevare mellom nettselskap og de andre foretakene i konsernet nettselskapet er en del av. De må også skille seg fra merkevaren til alle kraftleverandører på markedet.

Per 1. mars 2019 hadde 94 nettselskaper felles merkevare med annen virksomhet. Merkevareendringene kan enten foretas av nettselskapet eller de andre virksomhetene.

– Det er positivt at forslag til krav om ulik merkevare gir rom for selskapene til selv å beslutte om det er nettselskapet eller øvrig del av konsernet som skal endre merkevare, sier Lind.

Her er noen sentrale forslag til endringer i energilovforskriften:
  • En presisering og utfylling av plikten til nøytral og ikke-diskriminerende opptreden.
  • Det stilles vilkår for hvordan samarbeid om felles driftssentral mellom nettselskap og foretak som driver produksjon av elektrisk energi eller fjernvarmevirksomhet skal foregå.
  • Begrense adgangen nettselskapene har til å drive annen virksomhet utover nettvirksomhet.
  • Regulere i hvilken grad man kan ha ledende stilling i både nettselskap og morselskap.
  • Bestemmelse om at markedsføringen til nettselskap skal separeres fra markedsføringen til andre virksomheter, deriblant skal merkevaren differensieres.
  • Kravene skal kun gjelde nettselskaper med inntektsramme.
  • NVE skal ha hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyrer for brudd på noen av bestemmelsene.

Det varsles en mulig lovendring som vil frita en del nettselskap fra bestemmelsen vedrørende ledende stilling i nettselskap og morselskap.

Energi Norge ber medlemmer om å komme med innspill til oss innen 1. september. Les mer om høringsforslaget her.

NVE har satt 15. oktober 2019 som frist for å komme med innspill til høringen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: