Energi Norge

Innhold

Sluttspurt for målerinstallasjon

Nyhet, Strømnett

Publisert

Montør Morten Balle i OneCo bytter strømmåler i Stavanger for Lyse Elnett

Nettselskapene er pålagt av NVE å bytte ut alle strømmålere i Norge. De nye målerne vil gjøre driften av strømnettet mer effektivt og på sikt bidra til lavere nettleie. Foto: Espen Mills / Lyse

Ved årsskiftet var 97 prosent av landets 2,9 millioner strømmålere byttet i nye, automatiske målere. Nå gjenstår etternølerne. Nettselskapene er pålagt av myndighetene å skifte alle målere – også der strømkunden har fått fritak for kommunikasjonsenhet.

– Dette er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. De nye målerne vil gjøre driften av strømnettet mer effektiv og på sikt bidra til lavere nettleie enn vi ellers ville fått. Men da er det også viktig at alle tar imot de nye målerne, slik at samfunnet og strømkundene får størst mulig gevinst av investeringen, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge.

Han peker også på at de nye målerne allerede har avdekket jordfeil i en rekke boliger, som kan være farlig for mennesker, og at de har avslørt dårlige koblinger som kunne ført til brann.

Oppryddingsjobb

To prosent av målerne var ved årsskiftet ikke byttet grunnet forsinkelser og tekniske utfordringer – mange av disse antas å være byttet nå. Så gjenstår 0,8 prosent (ca 23.000 kunder) som nekter nettselskapet adgang til boligen eller har gjort seg utilgjengelige. Her gjenstår en betydelig oppryddingsjobb for nettselskapene.

– Nettselskapene er pålagt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å bytte alle målerne. Denne plikten er nedfelt i avregningsforskriften. Videre er det slik at nettselskapene eier målerne og skal ha uhindret adgang til måleutstyret. Dette fremgår av avtalen med kunden, forklarer Møller.

Må byttes uansett

Også de vel 7000 kundene som har fått fritak med lege- eller psykologattest, må bytte måler. De får da en måler uten trådløs kommunikasjon, som må avleses manuelt. Mange av dagens målere er gamle og må uansett byttes for å tilfredsstille krav fra Justervesenet. I tillegg er det mer effektivt å ha alle kundene på samme type måler, når det i ettertid skal føres tilsyn og kontroll med utstyret.

– Selskapene gjør alt de kan for å komme i kontakt med kundene, både gjennom brev, telefon og andre kanaler. Hvis kunden over tid nekter å samarbeide, er det et klart brudd på nettleieavtalen. Da kan siste utvei være å stenge strømmen. Det blir litt som hvis du ikke gjennomfører lovpålagt periodisk kontroll av bilen din – da risikerer du å bli avskiltet, avslutter Møller.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: