Energi Norge

Innhold

Stor interesse for DSO-rollen i Europa

Nyhet, Strømnett

Publisert

Energimontører hos Hafslund Nett AS

Ny rapport fra Eurelectric fastslår at DSO-rollen vil bli helt avgjørende for å realisere fremtidens kraftsystem. Foto: Katrine Lunke

Driften av distribusjonsnettet for strøm vil bli helt avgjørende for fremtidens kraftsystem og for å realisere den massive elektrifiseringen. Dermed vil DSO-ene få en viktig og krevende rolle.

Det viser en fersk rapport fra den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric, som ble lagt frem på et seminar i Brussel i slutten av januar. 

  1. Rapport: Fremtidens kraftsystem og DSO-rollen

    Les Eurelectrics rapport om fremtidens kraftsystem og DSO-rollen (januar 2019).

Seminaret tiltrakk seg fagfolk fra hele Europa, noe som viser at det er stor i interesse for temaet. Det er helt tydelig også en økende erkjennelse av at DSO-ene, som er forkortelsen for nettselskapene som styrer distribusjonsnettet, vil bli viktigere i fremtidens kraftsystem.

Krevende rolle

Rapporten som ble fremlagt på seminaret omhandler nettopp fremtidens kraftsystem og DSO-rollen, og baserer seg blant annet på intervjuer med 117 europeiske nettselskaper.

I rapporten pekes det på at DSO-enes rolle vil bli helt avgjørende for å realisere fremtidens elektriske, dekarboniserte og desentrale kraftsystem. Fremover er det ventet massiv elektrifisering av transportsektoren og betydelig økt fornybar produksjon tilknyttet distribusjonsnettet. Dette innebærer derfor at DSO-ene både får en viktigere og en mer krevende rolle, og mange vil møte disse utfordringene i løpet av få år.

Les også: Ansvar for nettdrift må desentraliseres

Bred enighet

Ikke uventet ble det fra flere deltagere pekt på at nettinvesteringer alene ikke er tilstrekkelig til å møte utfordringene som kommer. DSO-ene må også være innovative, benytte ny teknologi og realisere fleksibilitetsløsninger som nøytrale markedsfasilitatorer.

Generelt var det interessant å merke seg hvor likt de ulike selskapene så på utfordringene fremover. Det var også bred enighet om hva som er de kritiske faktorene, selv om man tilhører helt ulike regioner i Europa. For eksempel var mange opptatt av at DSO-ene trenger flere verktøy og at reguleringen i dag ikke er fremtidsrettet nok.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: