Energi Norge

Innhold

Trenger bedre insentiver til nettinvesteringer

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bilde av en ferge med biler som kjører på vannet. Snøkledde fjell i bakgrunnen

Elektrifisering av ferger er et viktig klimatiltak, derfor må nettreguleringen gi riktige insentiver til å investere i nettet. Foto: Siemens

Det haster å få tilpasset nettreguleringen for å legge til rette for elektrifiseringen av Norge. Det er problematisk at dagens modell påfører nettselskapene økonomisk tap, mener Energi Norge.

– Vi forventer en økning i bruken av elektrisitet fremover og det skal nettselskapene legge til rette for. Dette krever ofte store investeringer som kan svekke nettselskapenes effektivitet, dersom inntektsmodellen ikke er riktig utformet, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Stor omstilling

Av totalt 200 fergesamband i Norge skal mellom 60 og 80 etter planen elektrifiseres innen utgangen av 2022. Det vil komme enda flere samband i neste utlysningsperiode og det forventes at de fleste fergesamband blir elektrifisert.

NVEs inntektsrammemodell er utviklet over tid og fungerer bra, men kan ikke sies å være tilpasset de endringer som nå skjer med fergelading og hurtiglading.

– Det er viktig at modellen gir riktige insentiver til nettinvesteringer og ikke blir et hinder i overgangen til fornybarsamfunnet, for det er et godt klimatiltak å elektrifisere ferger, sier Svartsund.

Det haster

Energi Norge mener at utfordringen kan løses gjennom justeringer av reguleringsmodellen; primært oppgaveparametere, rammevilkårskorrigeringen og kalibringen av modellen. Disse justeringene vil påvirke økonomien for de aktuelle nettselskapene på en positiv måte.

Når det gjelder kalibreringen av modellen er det viktig at anleggsbidraget blir inkludert i beregningene.

– Flere selskap er midt oppe i elektrifisering av ferger, installasjon av hurtigladere og andre effektkrevende laster som knyttes til nettet, så det haster å få gjennomført disse endringene, avslutter Svartsund.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: