Energi Norge

Innhold

Trenger mer innkjøringstid for Elhub-rapportering

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Røldal-Suldal Kraftverk

Fra februar i år ble ansvaret for å beregne nøyaktig strømbruk overført fra nettselskapene til Elhub, noe som har gitt nettselskapene nye rapporteringskrav. Foto: Norsk Hydro ASA

NVE har pålagt 111 nettselskaper tvangsmulkt for mangelfull innrapportering til Elhub. Energi Norge mener selskapene må få mer innkjøringstid på det som er den største moderniseringen i strømnettet på 100 år.

Denne uken varslet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at 111 nettselskaper får tvangsmulkt på til sammen 2,6 millioner kroner. Årsaken er mangelfull rapportering til Elhub, som er et felles it-system for nettselskapenes måledata. Elhub ble innført i februar i år og NVEs tilsyn ble gjort i perioden mars til juni.

– Vi forstår at NVE må stille krav til innrapportering av forbruksdata, men reagerer på at de ikke gir nettselskapene litt mer tid til å få dette på plass, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge.

Det nye it-systemet er et sentralt verktøy for å sørge for at en rekke prosesser i skjæringspunktet mellom nettselskapet og strømleverandøren gjøres raskere og trygger, og er en stor modernisering i strømnettet.

– Det er ikke lenge siden smarte strømmålere ble innført i Norge, og selskapene skal altså kommunisere med tre millioner målere hver dag for å levere data til Elhub påfølgende morgen. Dette er den største moderniseringen som har skjedd i strømnettet på 100 år, og Norge har etablert verdens første fullskala Elhub. Det skjer ikke helt uten barnesykdommer, og da burde nettselskapene fått noe mer innkjøringstid, avslutter Møller.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: