Energi Norge

Innhold

Vil etablere “beste praksis” for elektrifisering

Nyhet, Strømnett

Publisert

Elbuss. Foto

Når busser skal over på elektrisk drift blir busselskaper blant de nye kundene til nettselskapene.

Nettselskapene får stadig nye kundesegmenter som følge av elektrifisering. Nå vil Energi Norge etablere bedre og mer transparente prosesser mellom de nye kundene og nettselskapene.

De nye kundene kan være busselskaper, fergeselskaper, borettslag og oppdrettsanlegg som skal over til elektriske løsninger. Nettselskapene og de nye kundene har derfor behov for å etablere gode prosesser for hvordan man går frem ved ny tilknytning. På bakgrunn av dette har Energi Norge startet opp et prosjekt for å etablere den beste praksisen for elektrifisering.

– Samfunnet vårt skal elektrifiseres og nettselskapene har en helt sentral rolle for å muliggjøre dette. Vi ser at mange nettselskaper allerede har fått erfaringer knyttet til nye kunder og vi ønsker å få på plass gode prosesser basert på erfaringene man nå har fått, sier næringspolitisk rådgiver Per Arne Vada i Energi Norge.

Bedre samarbeid

Energi Norge har fått tilbakemeldinger fra kunder som mener at prosessene rundt tilknytning til nettet kan bedres på tvers av nettselskaper. I dag opptrer nettselskapene ulikt overfor sine kunder og noen kunder opplever at de har lite informasjon om hvordan man skal gå frem i prosessen.

– Vi håper at nettselskapene som allerede har gjennomført prosjekter vil bidra ved å dele erfaringer de har fått, og at vi dermed får skapt økt forståelse for hverandres utfordringer, sier Vada.

I prosjektet vil det gjennomføres intervjuer med nettselskap og kunder, samt arrangeres større dialogmøter med alle interessenter.

Bedre kommunikasjon

Målet med prosjektet er å få på plass en veileder med informasjon om utfordringer og erfaringer sett fra begge parter. Veilederen skal også bidra til bedre kommunikasjon mellom nettselskapet og den nye kunden.

Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av mai 2020.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: