Energi Norge

Innhold

Virkemidler for likere nettleie

Nyhet, Strømnett

Publisert

Kraftmaster på snaufjellet. Foto

Energi Norge har spilt inn flere momenter som kan bidra til likere nettleie for kundene, men det er ulike syn på dette spørsmålet i næringen.

Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at den vil "utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett".

– Det er ulike syn på dette spørsmålet i næringen, også blant Energi Norges medlemmer. Vi har merket oss ulike innspill den siste tiden, blant annet oppropet i dag fra en del selskaper. Vi vil se nærmere på alle forslag som kommer, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og entreprenør i Energi Norge.

Energi Norge har tidligere spilt inn til NVE momenter som kan bidra til likere nettleie:

  1. Innmatingstariffen fra kraftprodusenter i regionalt distribusjonsnett må tilfalle det nettselskap produksjonen er tilknyttet
  2. Unngå en ytterligere svekkelse av den såkalte k-faktoren, da denne gir en utjevning av tariffene i produksjonstunge områder
  3. Det bør utredes om en differensiering av merverdiavgift kan bidra til lavere sluttkostnad for forbrukere
  4. Det bør vurderes en gjeninnføring av en avgrenset utjevningsordning med utgangspunkt i tidligere modell

– Elektrifiseringen av Norge vil kreve mye av strømnettet vårt. Samtidig er det viktig at vi holder kostnadene nede, for at strømregningen ikke skal bli for høy for vanlige folk. Dersom en skal jevne ut nettleien, må det skje på en måte som sikrer effektiv drift av nettselskapene, avslutter Lind.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: