Energi Norge

Innhold

Behov for endrede roller og ansvar i kraftsystemet

Nyhet, Strømnett

Publisert

Kraftmaster på snaufjellet

Ny rapport foreslår endringer i organiseringen av kraftsystemet for å kunne opprettholde sikker og effektiv systemdrift i fremtiden. Foto: Camilla Granheim

En ekspertgruppe har nylig fremlagt en rapport med anbefalinger om hvordan kraftsystemet bør koordineres for mest mulig effektiv drift.

Ekspertgruppen ble nedsatt av NVE-RME på oppdrag fra olje- og energi departementet for å komme med en anbefaling til fremtidens organisering og ansvarsforhold i kraftsystemet.  

Rapporten peker på at kompleksiteten i det lokale og regionale nettet øker som følge av økt andel væravhengig fornybarproduksjon og omfattende elektrifisering. Den foreslår endringer i ansvar for håndtering av spenningsregulering, driftsstanskoordinering, koblingsbilde og flaskehalshåndtering.  

– Rapporten drøfter problemstillingene knyttet til utvikling av rollene til aktørene på en god måte, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Behov for nye roller 

Videre løfter rapporten nye perspektiver om organiseringen av kraftsystemet for å kunne opprettholde sikker og effektiv systemdrift i fremtiden. Med teknologiske endringer og utviklingen av et europeisk regelverk vil det være behov for å tenke nytt, både fra Statnetts, myndighetenes og fornybarnæringens side. 

– Fra fornybarnæringens side er utvikling av en tydeligere rolle for nettselskapene i kraftsystemet (DSO-rollen) i Norge viktig for effektiviteten. Vi håper på fortsatt godt samarbeid med myndighetene og Statnett i dette viktige arbeidet, sier Kroepelien. 

Kroepelien fremhever at det er helt avgjørende med samhandling mellom aktørene.  

– Vi trenger flere dialog- og uttestingsarenaer i tiden som ligger foran oss. Dette er også noe ekspertgruppen peker på i sin rapport, avslutter Kroepelien. 

Energi Norge vil hente inn innspill fra medlemsbedriftene våre i forbindelse med rapporten. Høringsfristen løper ut 1. august 2020. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: