Energi Norge

Innhold

Beste praksis for nettilknytning er lansert

Nyhet, Strømnett

Publisert

Lansering beste praksis

Knut Kroepelien og Energi Norge lanserer beste praksis-veilederen med en overrekkelse til Ole Erik Almlid i NHO, Snorre Lægran i Ruter og Kristin Lian i Elvia. 

For at Norge skal redusere sine klimagassutslipp må vi bruke mer strøm til transport av mennesker og varer. Bedre dialog og tidlig involvering er nøkkelen til å lykkes med elektrifiseringen. I dag lanserer Energi Norge sin beste praksis-veileder for nettilknytning.

lansering beste praksis, ole erik amlid, kristin lian, snorre alnæs

Knut Kroepelien i Energi Norge mener veilederen er et godt bidrag for å få til dialog mellom nettselskap og kunder i elektrifiseringsprosessen.

På oppdrag fra Energi Norge har Thema Consulting ledet arbeidet med å lage en beste praksis-veiledning for nettilknytning. Formålet med prosjektet har vært å bidra til at kundene og nettselskapene finner frem til velutviklede prosesser og danner et tett samspill i elektrifiseringsprosjekter.

I dag lanserte Knut Kroepelien og Energi Norge beste praksis-veilederen med en overrekkelse til Ole Erik Almlid i NHO, Snorre Lægran i Ruter og Kristin Lian i Elvia.

 Det er veldig hyggelig å kunne overrekke veilederen til næringslivet, samferdselssektoren og nettselskapene på denne måten. Elektrifiseringen er så vidt i startgropen og det er viktig at vi sikrer gode og rimelige løsninger for alle. Vi mener at veilederen er et godt bidrag for å få til dialog mellom nettselskap og kunder i prosessen, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. 

lansering beste praksis, ole erik amlid, kristin lian, snorre alnæs

NHO-sjef Ole Erik Amlid gleder seg over å se bredden av aktører involvert i veilederen.

NHO:  Viktig for grønn omstilling

 Det er viktig for NHO at Norge lykkes med å etablere grønne verdikjeder som gir arbeidsplasser og aktivitet i hele landet samtidig som vi reduserer klimagassutslippene. For å oppnå dette trenger vi gode prosesser for elektrifisering, og derfor er det gledelig å se at fornybarnæringen og nettselskapene tar dette initiativet, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Prosjektet har resultert i fire rapporter: en for busser, ferger og hurtigbåter og en hver for oppdrett, elbillading i borettslag og luftfart.

 Særlig gledelig er det å se bredden blant aktørene som har vært involvert i arbeidet, alt fra oppdrettsnæring, rederier og flyselskap til statlige etater, fylkeskommuner og nettselskapene, sier Almlid. 

lansering beste praksis, ole erik amlid, kristin lian, snorre alnæs

Snorre Lægran i Ruter forteller at de sitter på mye erfaring ved elektrifisering av bussflåten og gleder seg til et godt samarbeid fremover.

Ruter ser frem til et godt samarbeid

Ruter er ett av de fylkeseide kollektivtransportselskapene som har vært involvert i arbeidet med beste praksis-veilederen. 

Det har allerede kommet flere elektrifiserte ferger og busser rundt om i landet. I løpet av 2020 vil antallet elektriske busser øke til over 400, og ved utgangen av 2021 vil det være over 70 elektriske ferger på norske fjorder. 

 Vi sitter på mye erfaring fra elektrifisering av bussflåten. For å kunne levere utslippsfrie løsninger i stor skala til kundene våre, er det helt avgjørende med mer samarbeid og kommunikasjon mellom aktørene. Det vil beste praksis-veilederen være et positivt bidrag til, sier plandirektør Snorre Lægran i Ruter.  

Nettselskapene ønsker å bil bedre på kundedialog 

lansering beste praksis, ole erik amlid, kristin lian, snorre alnæs

Kristin Lian i Elvia tror veilederen vil tilrettelegge for et bedre samarbeid mellom nettselskapene og kunden.

Beste praksis-veilederen henvender seg til kundene og nettselskapene. For nettselskapene er det viktig å bli tidlig involvert siden kan ta tid å bygge nett og å utvikle sine kundeprosesser. 

 For å få til elektrifisering av Norge spiller nettselskapene en viktig rolle. Det er viktig at vi gjør det på en god måte, i samarbeid med kunden. Vi ser ofte at det er en del praktiske problemer med elektrifisering og veilederen vil tilrettelegge for at nettselskapene opererer på samme måte, sier administrerende direktør Kristin Lian i Elvia. 

Elvia har hatt mange prosjekter sammen med Ruter. Lian mener dette vil tilrettelegge for en mer sømløs samarbeidsform. 

 Det å få til det gode samarbeidet mellom nettselskapet og kunden er kjempeviktig. I den forstand har det vært utrolig bra å samarbeide med Ruter, sier Lian

Les rapportene om beste praksis for nettilknytning.

#005

Knut Kroepelien overrekker beste praksis-veilederen til Ole Erik Amlid i NHO, Snorre Lægran i Ruter og Kristin Lian i Elvia.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: