Innhold

Driftskoordinering skjerper kravene til nettselskapene

Nyhet, Strømnett

Publisert

Foto: Folk i arbeid med utbyggingen av kraftverket Lysebotn 2.

Foto: Lyse

RME forventer høyere innsats fra nettselskapene fremover. Det kommer frem i en anbefaling til Olje- og energidepartementet (OED) om driftskoordinering i kraftsystemet.

Anbefalingen, som ble offentliggjort 2. november, var imøtesett med stor interesse av fornybarnæringen, særlig de som har vært aktive i forhold til behovene nettselskap har som operatør av distribusjonsnett, den såkalte DSO-rollen. RME bygger den på rapporten "Fra brettet til det smarte nettet" fra en ekspertgruppe samt høringsinnspill til denne rapporten.

Utgangspunktet for RMEs anbefaling er et oppdrag gitt av OED i april 2019 om å vurdere oppgaver, plikter og ansvarsdeling i driftskoordinering mellom Statnett som systemansvarlig og nettselskapene.

RME peker i anbefalingen på at elektrifiseringen foregår raskt, og at det er en overordnet målsetting at håndtering av dette og andre endringer i kraftsystemet ikke koster mer enn nødvendig. Det betyr blant annet at det må legges til rette for bedre kapasitetsutnyttelse av nettet gjennom å bruke ressursene i kraftsystemet mer effektivt.

Rammebetingelser

I tillegg til å understreke nettselskapenes ansvar for drift av eget nett, mener RME at økt samhandling og koordinering bli viktigere. Grunnlaget for dette vil blant annet være økt tilgang til informasjon, noe som også stiller krav til nettselskapenes nøytralitet. RME anbefaler også at det sees nærmere på insentivene i inntektsreguleringen og om KILE-ansvaret i gitte situasjoner bør fordeles annerledes.

– Det er liten tvil om at RME forventer høyere innsats fra nettselskapene fremover. Dette må vi tolke positivt gitt at de rette rammebetingelsene kommer på plass, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Energi Norge har hatt dialog med medlemmene og RME om rapporten. Vi vil også ha en videre oppfølging av anbefalingen i forhold til OED, ved siden av at RMEs anbefaling blir tema på Nettkonferansen.

Teste ut nye løsninger

– Det er i dag for tidlig å si konkret hvordan oppfølgingen av alle deler av anbefalingen vil bli, men vi har blant annet merket oss forslag om at myndighetene vil etablere et digitaliseringsforum for bransjen , sier Knut Kroepelien og legger til at RMEs anbefaling vil gi viktige føringer for driften av kraftsystemet fremover, og at det er viktig at bransjen følger opp denne på en konstruktiv måte.

–  Det er nettselskapene og Statnett som har praktisk driftserfaring. Det har vært gjennomført gode TSO/DSO-pilotprosjekter med Statnett og tre nettselskap, og det vil også fremover være viktig å teste ut nye løsninger i samarbeid, forklarer han.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: