Innhold

Endelig enklere å etablere ladestasjoner

Nyhet, Strømnett

Publisert

Foto: Ladestasjon for elbiler på Røros.

Det skal bli enklere å sette opp nye ladestasjoner slik at flere kan kjøre elbil. Foto: Røros E-verk

Regjeringen har forenklet regelverket for hva som kan settes opp av ladestasjoner uten søknad og tillatelse.

Mange har opplevd forsinkelser og byråkrati knyttet til etablering av nye ladepunkter. Regjeringens forenkling skal bidra til raskere utbygging av ladepunkter.

– Skal Stortingets mål om at alle nye biler som selges i 2025 skal være en el-bil nås, krever det mye jobb. Vi vil trenge en storstilt utrulling av infrastruktur de kommende årene. Dette er et enkelt tiltak som vil gjøre det lettere, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien.

Regjeringen har oppdatert veilederen til byggesaksforskriften. Nå heter det at «bygninger som kan settes opp uten søknad til kommunen kan inneholde ladestasjon med nødvendige elementer for ladepunkter for elektriske kjøretøy, der dette er tillatt i arealplan.»

Stort behov

– Dette er et viktig tiltak for å øke utbredelsen av nullutslippsbiler. Det er også viktig for å redusere lokale klimagassutslipp og redusere forurensning fra bilparken, sier statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Fra nyttår trer også endringen i borettslagsloven i kraft. Lovendringen som ble vedtatt av Stortinget i november, gir alle som har rett til parkering i borettslag, også rett til å sette opp ladepunkt. Tilsvarende lovbestemmelse finnes i eierseksjonsloven, som regulerer sameier.

– For at Norge skal redusere sine klimagassutslipp må vi bruke mer strøm til transport av mennesker og varer. Bedre dialog og tidlig involvering er nøkkelen til å lykkes med elektrifiseringen. Derfor lanserte Energi Norge sin beste praksis-veileder for nettilknytning tidligere i år. Det er positivt at dette arbeidet følges opp. Det er behov for ladepunkter og ladestasjoner på små og store steder i landet, sier Kroepelien.

For at Norge skal redusere sine klimagassutslipp må vi bruke mer strøm til transport av mennesker og varer og i næringslivet. Bedre dialog og tidlig involvering er nøkkelen til å lykkes med elektrifisering

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: