Energi Norge

Innhold

Energi Norge lanserer beste praksis-veileder for nettilknytning

Nyhet, Strømnett

Publisert

Elbuss

Fredag 26. juni lanserer Energi Norge beste praksis-veiledning for nettilknytning. Formålet med prosjektet har vært å bidra til at kundene og nettselskapene finner frem til velutviklede prosesser og et tett samspill i elektrifiseringsprosjekter. Foto: Energi Norge

Fredag 26. juni lanserer Energi Norge beste praksis-veileder for nettilknytning. Veilederen vil bidra til bedre samspill mellom kundene og nettselskapene. Det er helt avgjørende for at Norge skal lykkes med elektrifiseringen av samfunnet.

På oppdrag fra Energi Norge har Thema Consulting ledet arbeidet med å lage en beste praksis-veiledning for nettilknytning. Formålet med prosjektet har vært å bidra til at kundene og nettselskapene finner frem til velutviklede prosesser og et tett samspill i elektrifiseringsprosjekter. 

– For å lykkes med elektrifisering og etablering av grønne verdikjeder er det avgjørende at nettselskapene og kundene har gode prosesser hvor de tar hensyn til hverandres behov. Vi gleder oss til å lansere beste praksis-veilederen for nettilknytning, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. 

Bred forankring 

Prosjektet har resultert i fire rapporter som beskriver beste praksis for hver sin sektor. Busser, ferger og hurtigbåter omhandles i samme rapport da utgangspunktet som regel starter med fylkeskommunenes eller statens anbudsprosesser for kollektivtransport. Elbillading i borettslag, oppdrett og luftfart er beskrevet i egne rapporter. 

– Det mest spennende med prosjektet har vært den brede involveringen av aktører og dialogmøtene. Veldig mange kunder har bidratt i prosessen og det har gitt oss et godt innblikk i deres behov og utfordringer. Intensjonen med det har vært å sikre at rapportene leverer på behovet de og nettselskapene har, sier næringspolitisk rådgiver Per Arne Vada i Energi Norge. 

– Det har kommet frem flere interessante funn og råd. Det viktigste er å sørge for at kommunikasjonen blir bedre og at nettselskapene involveres tidlig i prosessen, sier Vada. 

Lansering og overrekkelse 

Fredag 26. juni kl. 09.00 vil administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge overrekke rapportene til NHO-sjef Ole Erik Almlid, Snorre Lægran i Ruter og Kristin Lian i Elvia. Overrekkelsen vil foregå ved Nesoddbåten på Aker Brygge. 

– Det er viktig for oss at rapportene og erfaringene fra prosjektet og dialogmøtene tas med videre i hverdagen. Den største nytten i prosjektet realiseres når alle aktørene benytter seg av rapportene, gjerne i forbindelse med konkrete elektrifiseringsprosjekter. Rapportene henvender seg både til nettselskapene og kundene, sier Vada. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: