Energi Norge støtter omlegging av nettleien

Nyhet, Strømnett

Publisert

Lunsjmøte om effekttariffer med journalister. Kjetil Lund NVE.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har foreslått en omlegging av nettleien, som skal bidra til en effektiv utnyttelse av strømnettet.

Elektrifisering av samfunnet krever smartere bruk av strømnettet for å holde nettleien lavest mulig for kundene. I dag la NVE frem forslag til ny prismodell for nettleien som skal innføres innen utgangen av 2027. Energi Norge støtter omlegging av nettleien og fleksibilitet for nettselskapene.

– For å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre, må vi premiere strømkunder som jevner ut forbruket sitt gjennom døgnet, uten at det skal gå ut over komfort eller sikkerhet. Det gjør at vi kan redusere investeringene i nettet og dermed holde nettleien lavere for alle strømkunder. Derfor hilser vi en ny nettleie velkommen, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og entreprenør i Energi Norge.

Beregninger fra NVE viser at det kan være hele 11 milliarder kroner å spare bare på smartere lading av elbiler enn i dag. Dette er gevinster som vil komme alle strømkundene til gode i form av lavere nettleie over tid. Nettselskapene vil ikke øke sine inntekter som følge av omleggingen.

Foreslår tre modeller

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legger opp til at nettselskapene skal ha stor grad av frihet til å velge den modellen som passer best for deres kunder. NVE anbefaler tre hovedmodeller, som alle har det til felles at effekt (samtidig strømbruk) vektlegges sterkere enn i dag:

Abonnert effekt: Kunden betaler et månedlig fastledd for tilgang til en viss kapasitet i nettet, altså en øvre grense for hvor mye strøm som kan brukes samtidig. Ved bruk av kapasitet over denne grensen, betales en høyere pris per kilowattime.

Målt effekt: Kunden betaler i tillegg til fastledd og energiledd også for et effektledd. Dette beregnes ved å måle timen med maksimalt effektuttak hver dag, og regne et gjennomsnitt for måneden.

Sikringsbasert nettleie: Likner på abonnert effekt, forskjellen er at kunden får en fysisk begrensing på hvor mye kapasitet som kan brukes samtidig gjennom størrelsen på hovedsikringen.

NVE foreslår at omleggingen skal skje gradvis mellom 2022 og 2027. Det gir strømkundene tid til å forberede seg. For de fleste vil energileddet i løpet av overgangsperioden bli vesentlig lavere enn i dag. I tillegg kan det innføres et påslag på energileddet i de timene nettet er høyest belastet.

Liten forskjell på regningen

– Modellene som NVE foreslår vil gjøre det rimeligere å bruke nettet når det er god kapasitet, og litt dyrere når det er "rushtid". Folk flest – det vil si 90 prosent av kundene – vil sannsynligvis ikke merke noen forskjell på strømregningen. Alle skal fortsatt kunne dusje og lage middag når de ønsker det. Men vi trenger ikke koke poteter, vaske klær og lade elbilen samtidig, påpeker Lind.

Energi Norge er opptatt av at endringene må gi de ønskede besparelsene i strømnettet og oppleves rettferdig, uten at det blir mer komplisert å være strømkunde. Derfor må både myndighetene og nettselskapene gjøre en grundig informasjonsjobb. Ny smarthus-teknologi vil kunne hjelpe kundene til å tilpasse seg den nye nettleien. Dette er allerede tilgjengelig for lading av elbiler.

– For forbrukerne er det ikke noe nytt at priser varierer etter kapasitet og tilgjengelighet. Det kjenner vi allerede fra bestilling av fly, hotell, kinobilletter og fra strømprisen. Folk flest blir stadig mer bevisste på hvordan de kan bruke energi smartere og mer miljøvennlig, sier Lind.

Selskapene tjener ikke mer

Lind understreker at nettselskapene ikke har økonomisk egeninteresse i omleggingen.

– Myndighetene har satt et tak på hvor mye nettselskapene kan tjene. Dersom prisen stiger noen timer i døgnet eller i uken, må den gå ned på andre tider. Målet vårt er å kunne levere strøm til en klimavennlig omstilling av Norge, uten at nettkostnadene går i været for kundene, sier Lind.

Høringsfristen er satt til 4. mai 2020. Energi Norge vil nå gå gjennom og analysere forslagene fra NVE sammen med medlemmene, og planlegger et næringspolitisk verksted om høringen 11. mars.

Se høringsforslaget fra NVE her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: