Innhold

Enkelte selskaper bør få utsatt funksjonelt skille

Nyhet, Strømnett

Publisert

Høyspentmaster

Kravet til å gjennomføre selskapsmessig og funksjonelt skille har frist 1. januar 2020. Foto: NTE

Selskaper som har problemer med å få gjennomført kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille som følge av koronasituasjonen, bør få utsatt frist. Det mener Energi Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene.

Gjennomføring av selskapsmessig og funksjonelt skille har frist 1. januar 2021. Det er en omfattende og tidvis krevende prosess å gjennomføre kravene i en tid hvor selskapene primært må konsentrere seg om å opprettholde kritisk infrastruktur.

På bakgrunn av dette ber Energi Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) Olje- og energidepartementet (OED) om å la selskapene som får problemer med å nå fristen om å få mulighet til å søke om utsettelse.

– Mange selskaper har allerede gjort en omfattende jobb og vil ikke ha problemer med å nå fristen. Med denne anmodningen sikter vi til de selskapene som på grunn av koronasituasjonen ikke har mulighet til å fortsette eller starte arbeidet med selskapsmessig og funksjonelt skille som planlagt, sier direktør for nett og entreprenør Kristin H. Lind i Energi Norge.

I anmodningen påpekes det at det er viktig at disse selskapene får mulighet til å gjennomføre arbeidet på en god og mest mulig kostnadseffektiv måte.

– Vi håper OED har forståelse for at dette arbeidet kan være utfordrende å gjennomføre nå og at de derfor vil være imøtekommende dersom det kommer inn søknader om utsatt frist, avslutter Lind.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: