Innhold

Nettselskapene må vente på fullt medlemskap i DSO Entity

Nyhet, Strømnett

Publisert

Foto: To energimontører jobber i en kraftmast på vinteren.

Foto: Varanger Kraft

Den europeiske DSO Entity, som blant annet får en rolle i å utarbeide bindende EU-regler (nettkoder) for distribusjonsnettet, blir denne uken formelt registrert i Brussel.

I sluttfasen har EU-kommisjonen bestemt at norske nettselskaper, som ennå ikke har implementert regelverket som ligger til grunn for opprettelsen av DSO Entity, foreløpig bare får status som assosierte medlemmer i organisasjonen.

– Det betyr at de ikke får stemmerett i generalforsamlingen eller kan sitte i styret eller direkte i det såkalte strategic advisory board. De kan likevel delta i arbeids- og ekspertgruppene. Det er her den faglige utviklingen vil skje og de viktigste impulsene kan hentes, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Energi Norge oppfordrer derfor fortsatt norske nettselskaper til å melde seg inn i DSO Entity, og vil komme med separat informasjon om hva som er status for norsk medlemskap og hvordan innmeldingen skjer i tiden fremover.

– Energi Norge har bedt norske myndigheter om å kreve fullt medlemskap for norske nettselskaper i forestående forhandlinger om 4. energimarkedspakke med EU. Når Norge formelt tar inn regelverket i norsk rett, tar vi det for gitt at norske DSO-er også får fullt medlemskap i DSO Entity, sier Anders Sivertsgård.   

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: