Innhold

Feil i nettet gir lav overføringskapasitet

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

To menn på en snøkledd fjelltopp og en strømmast

Overføringskapasiteten mot Sverige, Danmark og Nederland har vært svært lav denne vinteren. Dette skyldes i hovedsak feil i nettet. Foto: Statnett

Uforutsette feil i nettet har gitt svært lav overføringskapasitet denne vinteren. Hvis eksportkapasiteten mellom Norge og Danmark snus, kan samfunnet tjene rundt 500 millioner kroner.

Saken er oppdatert.

En varm, vindfull og nedbørsrik vinter har gitt fulle magasiner og svært lave strømpriser. Samtidig har feil i nettet ført til at overføringskapasiteten mot Sverige, Danmark og Nederland har vært svært lav.

– Det er i situasjoner som dette særlig viktig at Norge kan utveksle strøm med nabolandene våre. Da unngår vi at vannet går i havet uten å produsere energi og det reduserer faren for flom når snøen begynner å smelte, sier næringspolitisk rådgiver Per Arne Vada i Energi Norge.

Lav overføringskapasitet

Normalt vil de nordiske systemoperatørene (TSOene) forsøke å holde høy utvekslingskapasitet med nabolandene i vintersesongen. Denne vinteren har derimot overføringskapasiteten vært svært lav, noe som i hovedsak skyldes feil i nettet som det er vanskelig å planlegge for.

– Vi har etterspurt mer informasjon fra Statnett om hva aktørene kan forvente, spesielt med tanke på den langvarige feilen på Skagerak 4-kabelen som har oppstått på dansk side, sier Vada.

I januar og februar 2020 har kapasiteten mellom Sør-Norge og Sverige og Danmark vært henholdsvis 41 prosent og 24 prosent lavere enn samme periode i 2019.

Samfunnet kan tjene 500 millioner

Eksportkapasiteten fra Norge til Danmark er redusert til 950 MW, mens importkapasiteten er redusert til 1450 MW. I informasjonen fra TSOene kommer det frem at det er mulig å snu retning på denne begrensningen, slik at vi i stedet kan eksportere 1450 MW og importere 950 MW. Statkraft anslår at samfunnet kan tjene i størrelsesorden rundt 500 millioner kroner på å snu primærretning ut 2020.

– Slik magasinfylling og prisbildet i Norge og Danmark er nå mener vi det rasjonelle vil være å prioritere eksportkapasiteten på Skagerak-forbindelsen, sier Vada.

I uke 9 var prisen i Danmark og Sverige over dobbelt så høy som i Sør-Norge. Dette skjer fordi vi har mye vann og overføringskapasiteten er begrenset.

– Vær, vind og feil i nettet trekker i retning av lave priser, men på Skagerak-forbindelsen mener vi TSOene har vært for passive med å vurdere tiltak over tid. Det er positivt at det er kommet informasjon nå, og vi ser gjerne at tiltakene gjennomføres, avslutter Vada.

Energi Norge vil fortsette å følge situasjonen og ha dialog med Statnett.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: